24 feb 2016 14:15

24 feb 2016 16:10

Kommunen hjälper IFK Skövde

SKÖVDE: Krisklubben får avbetalningsplan

(UPPDATERAD) IFK Skövde handboll får cirka fem år på sig att betala av sin skuld på 700 000 kronor till Skövde kommun.
Kommunen är på väg att säga ja till en avbetalningsplan

* Halva beloppet, cirka 350 000 kronor ska betalas av enligt en sörskild plan, preliminärt fram till 2019.

* Resterande 350 000 kronor görs om till ett efterställt lån som ska återbetalas till kommunen.

Att skulden görs om till ett lån gynnar IFK Skövdes balansräkning och möjligheten att få elitlicensen godkänd av Svenska Handbollförbundet.

Representanter för IFK Skövde redovisade sin plan för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Politisk enighet

I ksau sitter Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Socialdemokraterna. Ingen motsatte sig förslaget utan uppgörelsen lär nu godkännas i kommunstyrelsen den 7 mars.

Tills dess ska detaljerna arbetas fram. Klubben får cirka fem år på sig att betala av skulden.

– IFK har fått ett otroligt positivt gensvar från sponsorer och andra på sitt arbete. Vi ser positivt på att föreningen kommer att klara detta, säger Katarina Jonsson (M).

Det är andra gången en av Skövdes större föreningar begär hjälp av kommunen med att lösa en akut ekonomisk kris.

Skövde IK fick nej

När Skövde IK gick igenom en företagsrekonstruktion 2012 sa kommunen nej till en ackordsuppgörelse.

– Det är stor skillnad på de fallen. Ett ackord hade inte gett kommunen tillbaka hela beloppet som vi får här. IFK har inte bara presenterat en ad hoc-lösning utan en långsiktig strategi mot 2020 som vi tror på, säger Leif Walterum (C).

IFK Skövde behöver inte betala ränta eller dröjsmålsränta, men uppgörelsen bygger på att klubben samtidigt betalar sina löpande fakturor från kommunen.

Betalade annat

Det är främst fakturor i samband med Skadevi cup som IFK Skövde inte betalat. Intäkterna från cupen användes i stället till att täcka föreningens andra kostnader. När fakturorna från kommunen skulle betalas i november 2015 var pengarna slut. Sedan i december har klubben jobbat med att sanera sin ekonomi.

Är det aktuellt att kräva förskottsbetalningar för kommande Skadevi-fakturor för att undvika upprepningar?

– Det har inte diskuterats, men vi utgår från att alla fakturor från kommunen betalas, säger Jonsson.

* Halva beloppet, cirka 350 000 kronor ska betalas av enligt en sörskild plan, preliminärt fram till 2019.

* Resterande 350 000 kronor görs om till ett efterställt lån som ska återbetalas till kommunen.

Att skulden görs om till ett lån gynnar IFK Skövdes balansräkning och möjligheten att få elitlicensen godkänd av Svenska Handbollförbundet.

Representanter för IFK Skövde redovisade sin plan för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott under onsdagen.

Politisk enighet

I ksau sitter Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Socialdemokraterna. Ingen motsatte sig förslaget utan uppgörelsen lär nu godkännas i kommunstyrelsen den 7 mars.

Tills dess ska detaljerna arbetas fram. Klubben får cirka fem år på sig att betala av skulden.

– IFK har fått ett otroligt positivt gensvar från sponsorer och andra på sitt arbete. Vi ser positivt på att föreningen kommer att klara detta, säger Katarina Jonsson (M).

Det är andra gången en av Skövdes större föreningar begär hjälp av kommunen med att lösa en akut ekonomisk kris.

Skövde IK fick nej

När Skövde IK gick igenom en företagsrekonstruktion 2012 sa kommunen nej till en ackordsuppgörelse.

– Det är stor skillnad på de fallen. Ett ackord hade inte gett kommunen tillbaka hela beloppet som vi får här. IFK har inte bara presenterat en ad hoc-lösning utan en långsiktig strategi mot 2020 som vi tror på, säger Leif Walterum (C).

IFK Skövde behöver inte betala ränta eller dröjsmålsränta, men uppgörelsen bygger på att klubben samtidigt betalar sina löpande fakturor från kommunen.

Betalade annat

Det är främst fakturor i samband med Skadevi cup som IFK Skövde inte betalat. Intäkterna från cupen användes i stället till att täcka föreningens andra kostnader. När fakturorna från kommunen skulle betalas i november 2015 var pengarna slut. Sedan i december har klubben jobbat med att sanera sin ekonomi.

Är det aktuellt att kräva förskottsbetalningar för kommande Skadevi-fakturor för att undvika upprepningar?

– Det har inte diskuterats, men vi utgår från att alla fakturor från kommunen betalas, säger Jonsson.