29 feb 2016 15:13

29 feb 2016 15:13

Positivt årsmöte för Skövde Saints

BASEBOLL/SOFTBOLL

Under söndagen höll Skövde Saints sitt årsmöte på Södermalms IP.

Att döma av rapporterna var det positiva tongångar på mötet. 20 medlemmar närvarade när styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2015 med en ökad verksamhet i alla åldrar, och ett ökande medlemsantal för tredje året i rad.

Satsningen med motionsverksamhet som ett komplement till föreningens elit- och ungdomsverksamhet kommer att fortsätta även under 2016 efter ett beslut på årsmötet.

Ekonomiskt redovisade Skövde Saints ett positivt resultat med drygt 72 000 kronor och det egna kapitalet vid verksamhetsårets slut på 137 000 kronor, enligt uppgifter ifrån klubben. Styrelsen valdes enligt följande: Stefan Harnesk (ordförande), Fredrik Ekberg, Maria Bergström, Eddie Eklund, Ingegerd Rickardson, Lina Larsson, Johan Wiggins (ledamöter), Sofia Eklund och Mattias Grimstoft (suppleanter).

Att döma av rapporterna var det positiva tongångar på mötet. 20 medlemmar närvarade när styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2015 med en ökad verksamhet i alla åldrar, och ett ökande medlemsantal för tredje året i rad.

Satsningen med motionsverksamhet som ett komplement till föreningens elit- och ungdomsverksamhet kommer att fortsätta även under 2016 efter ett beslut på årsmötet.

Ekonomiskt redovisade Skövde Saints ett positivt resultat med drygt 72 000 kronor och det egna kapitalet vid verksamhetsårets slut på 137 000 kronor, enligt uppgifter ifrån klubben. Styrelsen valdes enligt följande: Stefan Harnesk (ordförande), Fredrik Ekberg, Maria Bergström, Eddie Eklund, Ingegerd Rickardson, Lina Larsson, Johan Wiggins (ledamöter), Sofia Eklund och Mattias Grimstoft (suppleanter).