29 feb 2016 18:11

29 feb 2016 18:12

Skövde Bandy lyfter fråga en gång till

BANDY: Vill att kommunstyrelsen behandlar finansiering av ny bandyhall

Skövde Bandy vill att kommunstyrelsen behandlar klubbens förslag för att finansiera en ny bandyhall.
Det framgår av en skrivelse som föreningen har skickat till Skövde kommun.

Skövde Bandy har länge arbetat för att kunna bygga en ny bandyhall på Billingen.

De har bedrivit ett projekt under arbetsnamnet Billingens Aktivitetsland för att skapa en året runt användning av Billingens isbana och samtidigt minska på miljöbelastningen.

För att finansiera projektet har Skövde Bandy arbetat utifrån två olika alternativ.

Ett förslag går ut på att klubben ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån.

Det andra förslaget går ut på att klubben ansöker om ett utökat driftsbidrag för kostnader på 600 000 kronor och om en kommunal borgen för att låna upp till 20 miljoner kronor.

Skövde Bandy erbjuder sig också att sköta driften av Billingens isbana i ytterligare tio år.

Klubben har tidigare lämnat in en förfrågan till fritidsnämnden och fått nej på ansökan om ett ROA-lån.

Lyfter frågan igen

Nu vill Skövde Bandy att även kommunstyrelsen behandlar frågan.

Det framgår av en skrivelse som är daterad den 23 februari och som klubbens ordförande Arne Lorentzon har skickat till kommunalråden i Skövde kommun.

”Vi tycker att det är ett så positivt förslag för Skövde kommun så det borde behandlas av kommunstyrelsen”, heter det i skrivelsen.

Klubben önskar att få ett svar från kommunen senast den 21 april.

”Vi ser detta som ett erbjudande till Skövde kommun och accepterar självklart också ett nej tack”, lyder skrivelsen vidare.

Skövde Bandy har länge arbetat för att kunna bygga en ny bandyhall på Billingen.

De har bedrivit ett projekt under arbetsnamnet Billingens Aktivitetsland för att skapa en året runt användning av Billingens isbana och samtidigt minska på miljöbelastningen.

För att finansiera projektet har Skövde Bandy arbetat utifrån två olika alternativ.

Ett förslag går ut på att klubben ansöker om ett ränte- och amorteringsfritt lån.

Det andra förslaget går ut på att klubben ansöker om ett utökat driftsbidrag för kostnader på 600 000 kronor och om en kommunal borgen för att låna upp till 20 miljoner kronor.

Skövde Bandy erbjuder sig också att sköta driften av Billingens isbana i ytterligare tio år.

Klubben har tidigare lämnat in en förfrågan till fritidsnämnden och fått nej på ansökan om ett ROA-lån.

Lyfter frågan igen

Nu vill Skövde Bandy att även kommunstyrelsen behandlar frågan.

Det framgår av en skrivelse som är daterad den 23 februari och som klubbens ordförande Arne Lorentzon har skickat till kommunalråden i Skövde kommun.

”Vi tycker att det är ett så positivt förslag för Skövde kommun så det borde behandlas av kommunstyrelsen”, heter det i skrivelsen.

Klubben önskar att få ett svar från kommunen senast den 21 april.

”Vi ser detta som ett erbjudande till Skövde kommun och accepterar självklart också ett nej tack”, lyder skrivelsen vidare.