11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Nytt namn för ungdomsfotbollen

FOTBOLL: Kompisligan ska generera pengar till barn- och ungdomsfotbollen

Kompisligan är det nya namnet på alla barn- och ungdomsmatcher i seriespelet till våren.
Svenska fotbollförbundet och de olika fotbollsdistrikten i Sverige har inlett ett nytt samarbete med en konsultfirma som ska få företag att gå in och sponsra verksamheten.
– Syftet är att få in mera pengar till barn- och ungdomsidrotten och det känns jättebra, säger Johan Gustavsson som är kanslichef på VFF.

Västergötlands fotbollförbund är ett av de 22 distriktsförbunden av totalt 24 i Sverige, undantagen är Stockholm och Västerbotten, som deltar i det nya samarbetet. De flesta barn- och ungdomsfotbollsmatcher den kommande utomhussäsongen kommer att arrangeras under namnet Kompisligan. Ett initiativ som stöttas av Svenska Fotbollförbundet, SvFF.

– Syftet är att få in mera pengar till barn- och ungdomsidrotten. Det handlar om att nå företag som vill synas i barn- och ungdomsidrotten men det innebär inga förändringar för vårt arbete på kansliet eller det som görs ute i klubbarna. Kompisligan är bara ett nytt samlingsnamn för alla barn- och ungdomsmatcher i seriespelet från och med våren, förklarar Johan Gustavsson, kanslichef på VFF.

Han ser stora fördelar med det nya samarbetet.

– Vi tycker att det här känns jättebra. De pengar som vi får in kommer att gå tillbaka till föreningarna. Vi delar inte ut dem men vi kommer att reducera kostnaderna för klubbarna i form av sänkta anmälningsavgifter, fortsätter Gustavsson.

Västergötlands fotbollsförbund omfattas av 262 föreningar och de som har barn- och ungdomslag kan vänta sig lägre kostnader.

– Med lägre anmälningsavgifter kan klubbarna använda de pengarna till andra saker inom sin verksamhet.

Enligt Gustavsson har VFF rätt till nio procent av de pengar som Kompisligan drar in i enlighet med de driftsbidrag som SvFF delar ut och tanken är att det första året ska kunna inbringa VFF mellan 200 000 och 250 000 kronor.

Kompisligan vilar på tre ben, enligt Gustavsson.

• De 22 distriktsförbunden som ingår i samarbetet och SvFF.

• Kompisligan AB med representanter från de tre regionerna Götaland, Svealand och Norrland.

• Konsultfirman LWTS Kommunikation AB som jobbar med att få in pengar genom sponsring från olika företag.

Avtalet med LWTS Kommunikation AB slöts nyligen men har varit under diskussion i två år. Från början skulle det bara omfatta nio distrikt i Götaland men har nu växt och omfattar alltså nästan samtliga i landet. Det är Lena Whitman och Thomas Sunesson som är initiativtagare till Kompisligan som inkluderar spelare i åldrarna 6–19 år och inleds i april när seriespelet startar.

Västergötlands fotbollförbund är ett av de 22 distriktsförbunden av totalt 24 i Sverige, undantagen är Stockholm och Västerbotten, som deltar i det nya samarbetet. De flesta barn- och ungdomsfotbollsmatcher den kommande utomhussäsongen kommer att arrangeras under namnet Kompisligan. Ett initiativ som stöttas av Svenska Fotbollförbundet, SvFF.

– Syftet är att få in mera pengar till barn- och ungdomsidrotten. Det handlar om att nå företag som vill synas i barn- och ungdomsidrotten men det innebär inga förändringar för vårt arbete på kansliet eller det som görs ute i klubbarna. Kompisligan är bara ett nytt samlingsnamn för alla barn- och ungdomsmatcher i seriespelet från och med våren, förklarar Johan Gustavsson, kanslichef på VFF.

Han ser stora fördelar med det nya samarbetet.

– Vi tycker att det här känns jättebra. De pengar som vi får in kommer att gå tillbaka till föreningarna. Vi delar inte ut dem men vi kommer att reducera kostnaderna för klubbarna i form av sänkta anmälningsavgifter, fortsätter Gustavsson.

Västergötlands fotbollsförbund omfattas av 262 föreningar och de som har barn- och ungdomslag kan vänta sig lägre kostnader.

– Med lägre anmälningsavgifter kan klubbarna använda de pengarna till andra saker inom sin verksamhet.

Enligt Gustavsson har VFF rätt till nio procent av de pengar som Kompisligan drar in i enlighet med de driftsbidrag som SvFF delar ut och tanken är att det första året ska kunna inbringa VFF mellan 200 000 och 250 000 kronor.

Kompisligan vilar på tre ben, enligt Gustavsson.

• De 22 distriktsförbunden som ingår i samarbetet och SvFF.

• Kompisligan AB med representanter från de tre regionerna Götaland, Svealand och Norrland.

• Konsultfirman LWTS Kommunikation AB som jobbar med att få in pengar genom sponsring från olika företag.

Avtalet med LWTS Kommunikation AB slöts nyligen men har varit under diskussion i två år. Från början skulle det bara omfatta nio distrikt i Götaland men har nu växt och omfattar alltså nästan samtliga i landet. Det är Lena Whitman och Thomas Sunesson som är initiativtagare till Kompisligan som inkluderar spelare i åldrarna 6–19 år och inleds i april när seriespelet startar.