12 mar 2016 06:00

12 mar 2016 06:00

Frustration hos klubbar över ospelbara planer

FOTBOLL: Ospelbara konstgräsplaner på Lillegårdens IP

Snön ligger tät över de nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP.
Det är en syn som fotbollsklubbarna emellanåt har fått vänja sig vid under vintern.
Föreningarna är alla luttrade när ämnet kommer på tal och kan bara inse realiteterna.
– Det är klart det känns frustrerande att inte kunna använda dem, säger IFK Skövdes klubbchef Anders Lind.

De nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP har varit ett återkommande ämne sedan de upprättades. De byggdes utan någon värme och det har fått konsekvensen att de inte har gått att använda i lika stor utsträckning under vintrarna som klubbarna hade önskat.

– Det känns frustrerande att vi inte kan använda dem så mycket som vi hade velat. Vi trodde nog att det skulle ha gått att använda dem i större utsträckning än vad vi har kunnat med tanke på att det har varit en mild vinter. För stunden har det inte blivit någon förbättring för oss och det är synd, säger IFK Skövdes klubbchef Anders Lind och fortsätter:

– Det är tråkigt men vi är luttrade och läget är som det är. Vi får hoppas att våren snart är här så att vi kan använda dem fullt ut och sedan får vi utvärdera allt efter den här säsongen. Vi har trots allt bara haft tillgång till planerna i några månader. Vi får bedöma det senare när vi har hela bilden klar för oss sett över en hel säsong.

En bonus på vintern

Kommunen har gjort klart att avsikten aldrig har varit att planerna ska vara tillgängliga på vintern utan att det enbart skulle ses som en bonus, enligt Frida Anderstedt som är tillförordnad enhetschef på Lillegårdens idrottsområde. Det har inneburit att trycket på Skövdes enda uppvärmda konstgräsplan på Södermalms IP fortsatt har förblivit stort.

Det går heller inte att schakta bort snön då ytan riskerar att frysa till is och dessutom riskerar korkgranulatet i planerna att följa med upp. Onekligen ett moment 22 och som det inte går att göra något åt i nuläget.

– Vi är luttrade men också förstående när planerna saknar värme. Vår verksamhet blir drabbande och det är givetvis tråkigt. Det är ett hårt tryck på Södermalm men det mest negativa är att vi inte har någon plan B till våra ungdomar när det inte går att spela på konstgräset, säger Skövde AIK:s klubbchef Per Åstemo och fortsätter:

– Vi får besked från dag till dag om planerna och i dagsläget finns det inget alternativ att spela fotboll någon annanstans när planerna inte är spelbara. Det går inte bara att sticka ut i spåren och springa hela tiden.

Åstemo menar att det bara är att inse verkligheten.

– Det optimala hade varit att haft planer med värme men vi får nog se de här planerna främst som bra vår- och höstplaner. Det är i alla fall positivt att vi har fått nya planer och sedan får vi se vad som händer i framtiden.

Vill ha fjärrvärme

Även Skövde KIK beklagar att planerna saknar värme men ordförande Anders Plantin vill hellre se framåt.

– Det bästa hade givetvis varit att man hade byggt planer med värme. Det är tråkigt men jag vill inte gråta över spilld mjölk, säger han resignerat.

Han berättar att det är jobbigt med ovissheten kring planernas beskaffenhet för den egna verksamheten.

– Vi får information från dag till dag och ibland från timme till timme om de går att använda. Våra spelar får besked med kort varsel men kan bara göra vad vi kan. Vi får helt enkelt ta den här säsongen som en läroprocess för alla inblandade parter.

Anders Plantin berättar dock att klubben avser att ansluta fjärrvärme till sin klubbstuga. Föreningen har varit i kontakt med Skövde Värmeverk som förbereder fjärrvärme till den nyproduktion av bostäder som sker i närområdet. Klubben arbetar nu för att också omfattas av det.

De nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP har varit ett återkommande ämne sedan de upprättades. De byggdes utan någon värme och det har fått konsekvensen att de inte har gått att använda i lika stor utsträckning under vintrarna som klubbarna hade önskat.

– Det känns frustrerande att vi inte kan använda dem så mycket som vi hade velat. Vi trodde nog att det skulle ha gått att använda dem i större utsträckning än vad vi har kunnat med tanke på att det har varit en mild vinter. För stunden har det inte blivit någon förbättring för oss och det är synd, säger IFK Skövdes klubbchef Anders Lind och fortsätter:

– Det är tråkigt men vi är luttrade och läget är som det är. Vi får hoppas att våren snart är här så att vi kan använda dem fullt ut och sedan får vi utvärdera allt efter den här säsongen. Vi har trots allt bara haft tillgång till planerna i några månader. Vi får bedöma det senare när vi har hela bilden klar för oss sett över en hel säsong.

En bonus på vintern

Kommunen har gjort klart att avsikten aldrig har varit att planerna ska vara tillgängliga på vintern utan att det enbart skulle ses som en bonus, enligt Frida Anderstedt som är tillförordnad enhetschef på Lillegårdens idrottsområde. Det har inneburit att trycket på Skövdes enda uppvärmda konstgräsplan på Södermalms IP fortsatt har förblivit stort.

Det går heller inte att schakta bort snön då ytan riskerar att frysa till is och dessutom riskerar korkgranulatet i planerna att följa med upp. Onekligen ett moment 22 och som det inte går att göra något åt i nuläget.

– Vi är luttrade men också förstående när planerna saknar värme. Vår verksamhet blir drabbande och det är givetvis tråkigt. Det är ett hårt tryck på Södermalm men det mest negativa är att vi inte har någon plan B till våra ungdomar när det inte går att spela på konstgräset, säger Skövde AIK:s klubbchef Per Åstemo och fortsätter:

– Vi får besked från dag till dag om planerna och i dagsläget finns det inget alternativ att spela fotboll någon annanstans när planerna inte är spelbara. Det går inte bara att sticka ut i spåren och springa hela tiden.

Åstemo menar att det bara är att inse verkligheten.

– Det optimala hade varit att haft planer med värme men vi får nog se de här planerna främst som bra vår- och höstplaner. Det är i alla fall positivt att vi har fått nya planer och sedan får vi se vad som händer i framtiden.

Vill ha fjärrvärme

Även Skövde KIK beklagar att planerna saknar värme men ordförande Anders Plantin vill hellre se framåt.

– Det bästa hade givetvis varit att man hade byggt planer med värme. Det är tråkigt men jag vill inte gråta över spilld mjölk, säger han resignerat.

Han berättar att det är jobbigt med ovissheten kring planernas beskaffenhet för den egna verksamheten.

– Vi får information från dag till dag och ibland från timme till timme om de går att använda. Våra spelar får besked med kort varsel men kan bara göra vad vi kan. Vi får helt enkelt ta den här säsongen som en läroprocess för alla inblandade parter.

Anders Plantin berättar dock att klubben avser att ansluta fjärrvärme till sin klubbstuga. Föreningen har varit i kontakt med Skövde Värmeverk som förbereder fjärrvärme till den nyproduktion av bostäder som sker i närområdet. Klubben arbetar nu för att också omfattas av det.