22 mar 2016 21:27

22 mar 2016 21:27

Anders Plantin fick förnyat förtroende i Skövde KIK

FOTBOLL: Omvaldes till ordförande på årsmötet

Det blev en odramatisk tillsällning när det var dags för Skövde KIK:s årsmöte där föreningen visade ett positivt resultat och ordföranden Anders Plantin blev omvalt.

Skövde KIK med sina 377 medlemmar ökade deltagartillfällen med tusen sådana under 2015.

– Nu är vi uppe i nästan 15 000 deltagartillfällen, vilket kan jämföras med 6 000 för fem år sedan, säger Anders Plantin som fortsätter som ordförande i Skövde KIK i ytterligare ett år.

Föreningen fortsätter att visa positiva siffror. Omsättningen för det förra verksamhetsåret var 1,1 miljoner kronor och resultatet landade på 67 781 kronor. Samtidigt har det egna kapitalet stigit till 290 000 kronor.

Det poängterades att inga inkomster från ungdomssidan går till A-laget.

– Jag tycker att det är ett viktigt budskap att gå ut med. A-laget är och ska fortsätta att vara självförsörjande, säger Plantin.

Ordföranden nöjd

Under 2016 ska klubben, bland mycket annat, fortsätta utvecklingsarbetet med ”Integrationsprojektet södra Ryd”, samt fortsätta värdegrundsarbetet ”Goalfairplay” med hjälp av faddrar från seniorlaget.

Färdigställandet av klubbstugan fortsätter också under året.

– Det är ett bra verksamhetsår som vi lägger bakom oss där vi trots ökad kostnadsmassa fortsätter att gå positivt, summerar Plantin.

Styrelsen 2016:

Anders Plantin (ordförande), Jan Larsson, Fredrik Fröjd, Stefan Kahri, Ingvar Blixt, Lisbeth Juncherfelt (nyval), Lars Brolin (nyval) och Niclas Larsson (nyval).

Skövde KIK med sina 377 medlemmar ökade deltagartillfällen med tusen sådana under 2015.

– Nu är vi uppe i nästan 15 000 deltagartillfällen, vilket kan jämföras med 6 000 för fem år sedan, säger Anders Plantin som fortsätter som ordförande i Skövde KIK i ytterligare ett år.

Föreningen fortsätter att visa positiva siffror. Omsättningen för det förra verksamhetsåret var 1,1 miljoner kronor och resultatet landade på 67 781 kronor. Samtidigt har det egna kapitalet stigit till 290 000 kronor.

Det poängterades att inga inkomster från ungdomssidan går till A-laget.

– Jag tycker att det är ett viktigt budskap att gå ut med. A-laget är och ska fortsätta att vara självförsörjande, säger Plantin.

Ordföranden nöjd

Under 2016 ska klubben, bland mycket annat, fortsätta utvecklingsarbetet med ”Integrationsprojektet södra Ryd”, samt fortsätta värdegrundsarbetet ”Goalfairplay” med hjälp av faddrar från seniorlaget.

Färdigställandet av klubbstugan fortsätter också under året.

– Det är ett bra verksamhetsår som vi lägger bakom oss där vi trots ökad kostnadsmassa fortsätter att gå positivt, summerar Plantin.

Styrelsen 2016:

Anders Plantin (ordförande), Jan Larsson, Fredrik Fröjd, Stefan Kahri, Ingvar Blixt, Lisbeth Juncherfelt (nyval), Lars Brolin (nyval) och Niclas Larsson (nyval).