27 apr 2016 21:16

27 apr 2016 21:17

Skövde Bandy har inte gett upp hoppet

ALLMÄNT: Gör ett sista försök i ambitionen att bygga en bandyhall

Skövde Bandy har inte gett upp planerna på att bygga en bandyhall på Billingen och fortsätter att driva frågan. På onsdagskvällens årsmöte beslutade klubben att bilda ett aktiebolag om de får med sig kommunen på en finansieringslösning.

– Det här är ett sista försök från vår sida. Vi hoppas fortfarande att politikerna i kommunen vill vara med på det här projektet för annars faller det, säger ordföranden Arne Lorentzon som omvaldes för ytterligare ett år på ordförandeposten.

Klubben beslutade på årsmötet att bilda ett aktiebolag, Billingens Multihall AB, och gå in med 100 000 kronor i aktiekapital, om klubben får med sig kommunen.

– Förutsättningen är självklart att Skövde kommun säger ja till vår finansiering av hallen för annars finns det inte förutsättningar eller behov av att bilda ett bolag. Sedan har vi lyckats få ihop nästan en miljon kronor i sponsorpengar till projektet, fortsätter Lorentzon.

Skövde Bandy har drivit projektet för en bandyhall på Billingen i ett år under arbetsnamnet Billingens aktivitetsland. De har skisserat på olika möjligheter som en ny hall, som kan användas året om, kan omfatta.

Allt står och faller med finansieringen. Klubben har tagit fram olika förslag. Ett som handlar om ett räntefritt lån hos Skövde kommun på 20 miljoner kronor alternativt en kommunal borgen kopplat till ett utökat driftsbidrag som täcker lånekostnaderna. Skövde Bandy erbjuder sig också att sköta driften av Billingens isbana i ytterligare tio år.

Skövde kommun har hittills varit avvisande till Skövde Bandys förfrågan men Arne Lorentzon och andra krafter i klubben fortsätter att trycka på för att få kommunen att tänka om.

Kommunen ska tillsammans med hotellet lägga 400 miljoner kronor, varav 150 miljoner är skattepengar, för att lyfta Billingen. I kommunens aviserade mångmiljonsatsning, som sköts på framtiden i och med att ärendet återremitterades vid måndagens fullmäktigesammanträde, finns det inga utfästelser om någon bandyhall.

– Vi har inte gett upp än utan hoppas att politikerna ser helheten när de ska satsa på Billingen. Vi tycker att en ny bandyhall borde vara en viktig del i en satsning på berget.

På årsmötet valdes en ny kassör in i styrelsen. Torbjörn Palm lämnade och ersattes av Magnus Dagman. Enligt Lorentzon gick klubben omkring 80 000 kronor back för verksamhetsåret vilket var förväntat. Ett representationslag i division 1 som inte var budgeterat, ökade kostnader för ungdomsverksamheten samt satsningar i marknadsföring för att bygga en ny bandyhall anges som förklaringar.

– Men vi står ändå på en stabil grund med ett eget kapital på 500 000 kronor.

Klas Henriksson och Anna Ehn valdes också in i styrelsen.

– Det här är ett sista försök från vår sida. Vi hoppas fortfarande att politikerna i kommunen vill vara med på det här projektet för annars faller det, säger ordföranden Arne Lorentzon som omvaldes för ytterligare ett år på ordförandeposten.

Klubben beslutade på årsmötet att bilda ett aktiebolag, Billingens Multihall AB, och gå in med 100 000 kronor i aktiekapital, om klubben får med sig kommunen.

– Förutsättningen är självklart att Skövde kommun säger ja till vår finansiering av hallen för annars finns det inte förutsättningar eller behov av att bilda ett bolag. Sedan har vi lyckats få ihop nästan en miljon kronor i sponsorpengar till projektet, fortsätter Lorentzon.

Skövde Bandy har drivit projektet för en bandyhall på Billingen i ett år under arbetsnamnet Billingens aktivitetsland. De har skisserat på olika möjligheter som en ny hall, som kan användas året om, kan omfatta.

Allt står och faller med finansieringen. Klubben har tagit fram olika förslag. Ett som handlar om ett räntefritt lån hos Skövde kommun på 20 miljoner kronor alternativt en kommunal borgen kopplat till ett utökat driftsbidrag som täcker lånekostnaderna. Skövde Bandy erbjuder sig också att sköta driften av Billingens isbana i ytterligare tio år.

Skövde kommun har hittills varit avvisande till Skövde Bandys förfrågan men Arne Lorentzon och andra krafter i klubben fortsätter att trycka på för att få kommunen att tänka om.

Kommunen ska tillsammans med hotellet lägga 400 miljoner kronor, varav 150 miljoner är skattepengar, för att lyfta Billingen. I kommunens aviserade mångmiljonsatsning, som sköts på framtiden i och med att ärendet återremitterades vid måndagens fullmäktigesammanträde, finns det inga utfästelser om någon bandyhall.

– Vi har inte gett upp än utan hoppas att politikerna ser helheten när de ska satsa på Billingen. Vi tycker att en ny bandyhall borde vara en viktig del i en satsning på berget.

På årsmötet valdes en ny kassör in i styrelsen. Torbjörn Palm lämnade och ersattes av Magnus Dagman. Enligt Lorentzon gick klubben omkring 80 000 kronor back för verksamhetsåret vilket var förväntat. Ett representationslag i division 1 som inte var budgeterat, ökade kostnader för ungdomsverksamheten samt satsningar i marknadsföring för att bygga en ny bandyhall anges som förklaringar.

– Men vi står ändå på en stabil grund med ett eget kapital på 500 000 kronor.

Klas Henriksson och Anna Ehn valdes också in i styrelsen.