02 maj 2016 13:29

02 maj 2016 13:52

Brister i miljön på STCC

SKÖVDE: Miljöinspektör har anmärkningar

Miljöinspektören som kontrollerade STCC-tävlingarna under den gångna helgen upptäckte brister.

Inför tävlingarna fick arrangörerna besök från Miljösamverkan östra Skaraborg. Miljöinspektören gick runt på anläggningen med flera arrangörer, bland annat tävlingarnas miljöchef Per Larsson från Skövde motorklubb.

Inspektören konstaterade bland annat att miljömattorna i de olika stallen överlag låg under de plastgolv som bilarna stod på, och inte på golven. Absol, som är ett saneringsmedel som används vid sanering av utspillda vätskor, ”verkade lysa med sin frånvaro”.

Inspektören har även noterat att varken tävlingsledning eller funktionärer visste var miljöstationen för farligt avfall fanns, men att man hittade den efter visst sökande.

Det fanns även brister i kommunikationen när det gäller ansvarsfördelningen. Bland annat hade Per Larsson fått mycket knapphändiga instruktioner. Bullermätningarna gick inte att genomföra vid besöket. I stället ska Per Larsson skicka in mätresultat från söndagens tävlingar.

Inför tävlingarna fick arrangörerna besök från Miljösamverkan östra Skaraborg. Miljöinspektören gick runt på anläggningen med flera arrangörer, bland annat tävlingarnas miljöchef Per Larsson från Skövde motorklubb.

Inspektören konstaterade bland annat att miljömattorna i de olika stallen överlag låg under de plastgolv som bilarna stod på, och inte på golven. Absol, som är ett saneringsmedel som används vid sanering av utspillda vätskor, ”verkade lysa med sin frånvaro”.

Inspektören har även noterat att varken tävlingsledning eller funktionärer visste var miljöstationen för farligt avfall fanns, men att man hittade den efter visst sökande.

Det fanns även brister i kommunikationen när det gäller ansvarsfördelningen. Bland annat hade Per Larsson fått mycket knapphändiga instruktioner. Bullermätningarna gick inte att genomföra vid besöket. I stället ska Per Larsson skicka in mätresultat från söndagens tävlingar.