11 maj 2016 06:00

11 maj 2016 06:00

Få kvinnor i idrottsföreningarnas styrelser

ALLMÄNT: Männen styr fortsatt inom idrotten

En av fyra på ordförandeposten i svenska idrottsföreningar är kvinnor och i styrelserna är bara fyra av tio kvinnor.
Det visar en ny studie som gjorts på uppdrag av regeringen.
– Jag är inte förvånad. Det handlar mycket om en kultur men jag tror att vi står inför ett skifte, säger Sören Karlström, ordförande i Västergötlands idrottsförbund.

Det är männen som styr idrotten.

Tre av fyra ordförandeposter i svenska idrottsföreningar besitts av män.

Bland styrelsemedlemmarna totalt är sex av tio män.

Det framgår av en ny studie från Centrum för idrottsforskning om ”hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran”, som gjorts på uppdrag av regeringen.

6 325 föreningar svarade på en enkät som gått ut till samtliga lokala föreningar knutna till Riksidrottsförbundet, och bland dem fanns samtliga av RF:s idrotter representerade.

Enligt undersökningen är 63 procent av alla styrelseledamöter i de svenska idrottsföreningarna män. Dessutom sitter det 76 procent män på alla ordförandeposter.

Det är ett dystert facit för idrotten som har satt upp mål om en mer jämställd fördelning i styrelserna.

Riksidrottsförbundet har antagit ett program med ambitionen att nå 60–40 procent i fördelning mellan män och kvinnor 2017.

Inte förvånad

Sören Karlström är ordförande i Västergötlands idrottsförbund och han förvånas inte av de här siffrorna.

– Nej, så här har det sett ut i väldigt många år. Det har också gjorts väldigt mycket genom åren även om det återstår mycket jobb att göra, säger han.

– Jag tror inte att man ska stirra sig blind på att det alltid ska vara exakt 50/50 mellan kvinnor och män, det kan variera lokalt i föreningslivet av olika anledningar, men det är bra om både män och kvinnor representeras mer likvärdigt i större utsträckning, fortsätter Sören Karlström.

Jobbat med frågan

Västergötlands idrottsförbund har propagerat för att få in fler kvinnor i styrelserna i många år, enligt Sören Karlström.

Just nu har man inget speciellt projekt i gång för att förbättra den ojämlika representationen i styrelserna men det kan bli aktuellt.

– Just nu har vi inget projekt på det här området i gång men det kan säkert komma att bli något nytt framöver. På förbundet jobbar vi inom många olika områden och just nu handlar det mycket om integration, säger Karlström.

Förändring på gång

Han tror dock att det inte behöver dröja alltför många år innan det blir mer jämställt i styrelserummen och på sikt kunna nå RF:s uppsatta mål.

– Det handlar mycket om en kultur men jag tror att vi står inför ett skifte. Den yngre generationen har en annan syn på de här frågorna, resonerar Karlström.

– Nu kommer det in en ny generation födda på 1970- och 1980-talet. Jag tycker att man kan se att en förändring är på gång, fortsätter han.

Karlström understryker dock att det finns enskilda föreningar som redan har kommit långt.

– Det finns flera positiva exempel i olika föreningar men det finns helt klart mer jobb att göra på det här området.

Det är männen som styr idrotten.

Tre av fyra ordförandeposter i svenska idrottsföreningar besitts av män.

Bland styrelsemedlemmarna totalt är sex av tio män.

Det framgår av en ny studie från Centrum för idrottsforskning om ”hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran”, som gjorts på uppdrag av regeringen.

6 325 föreningar svarade på en enkät som gått ut till samtliga lokala föreningar knutna till Riksidrottsförbundet, och bland dem fanns samtliga av RF:s idrotter representerade.

Enligt undersökningen är 63 procent av alla styrelseledamöter i de svenska idrottsföreningarna män. Dessutom sitter det 76 procent män på alla ordförandeposter.

Det är ett dystert facit för idrotten som har satt upp mål om en mer jämställd fördelning i styrelserna.

Riksidrottsförbundet har antagit ett program med ambitionen att nå 60–40 procent i fördelning mellan män och kvinnor 2017.

Inte förvånad

Sören Karlström är ordförande i Västergötlands idrottsförbund och han förvånas inte av de här siffrorna.

– Nej, så här har det sett ut i väldigt många år. Det har också gjorts väldigt mycket genom åren även om det återstår mycket jobb att göra, säger han.

– Jag tror inte att man ska stirra sig blind på att det alltid ska vara exakt 50/50 mellan kvinnor och män, det kan variera lokalt i föreningslivet av olika anledningar, men det är bra om både män och kvinnor representeras mer likvärdigt i större utsträckning, fortsätter Sören Karlström.

Jobbat med frågan

Västergötlands idrottsförbund har propagerat för att få in fler kvinnor i styrelserna i många år, enligt Sören Karlström.

Just nu har man inget speciellt projekt i gång för att förbättra den ojämlika representationen i styrelserna men det kan bli aktuellt.

– Just nu har vi inget projekt på det här området i gång men det kan säkert komma att bli något nytt framöver. På förbundet jobbar vi inom många olika områden och just nu handlar det mycket om integration, säger Karlström.

Förändring på gång

Han tror dock att det inte behöver dröja alltför många år innan det blir mer jämställt i styrelserummen och på sikt kunna nå RF:s uppsatta mål.

– Det handlar mycket om en kultur men jag tror att vi står inför ett skifte. Den yngre generationen har en annan syn på de här frågorna, resonerar Karlström.

– Nu kommer det in en ny generation födda på 1970- och 1980-talet. Jag tycker att man kan se att en förändring är på gång, fortsätter han.

Karlström understryker dock att det finns enskilda föreningar som redan har kommit långt.

– Det finns flera positiva exempel i olika föreningar men det finns helt klart mer jobb att göra på det här området.

Idrott för idrott

Så här ser det ut i idrottsföreningars styrelser i de olika sporterna, enligt studien: Idrott och andel kvinnor, i procent:

Fotboll31
Golf32
Skidor35
Simidrott47
Tennis26
Innebandy36
Gymnastik68
Friidrott38
Ridsport80
Korpen45
Totalt, alla idrotter37