18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Rekryterar nyanlända

ALLMÄNT: Hjotiborg fotbollsdomarklubb gör ett viktigt arbete

Hjotiborg FDK arbetar med att integrera nyanlända i samhället genom fotbollen. De har utbildat ett tiotal till domare och som sedan har dömt flera ungdomsmatcher i flera av distriktets föreningar.

– Det är många klubbar som har hört av sig och velat ha hjälp att döma matcher. Vi är väldigt nöjda med det här projektet och har fått höra goda omdömen ifrån klubbarna, säger Anto Dodik, 18 år, som är nyvald ordförande i Hjotiborg FDK.

Hjotiborg fotbollsdomarklubb gör ett viktigt arbete för att integrera nyanlända in i samhället.

De har utbildat ett antal människor som har kommit till Sverige till fotbollsdomare.

Människor som sedan har dömt ett antal ungdomsmatcher hos flera fotbollsföreningar i distriktet.

– Det har fungerat bra och vi har fått höra goda vitsord från klubbarna som valt att använda sig av de här nyanlända domarna, fortsätter Anto Dodik som är ordförande i domarklubben.

Firade 20 år

Det är en förening som tidigare i år firade 20 år och som har totalt omkring ett 50-tal medlemmar. Förra året drog de i gång en försöksverksamhet för att få in nyanlända i samhället genom fotbollen och dömandet.

Det hela slog väl ut och i år drog de gång projektet i större skala.

– Vi har bestämt oss för att jobba med integration för vi tycker att det är viktigt att vara med och hjälpa att få in nyanlända in i samhället. Vi har i dagsläget fått in fem till tio nyanlända som har börjat döma hos oss. Vi har haft flera utbildningstillfällen med instruktörer, säger Anto Dodik.

– Vi har fått individanpassa utbildningen på olika nivåer. Vissa har börjat döma sjumannafotboll medan andra redan dömer nio- och elvamannafotboll. Vi matchar och stöttar dem som dömer det har blivit flera ungdomsmatcher hos olika föreningar.

Vad har den svåraste utmaningen varit?

– Språket har varit ett hinder emellanåt. Flera av dem har begränsade språkkunskaper och då har vi fått jobba på olika sätt för att lösa det.

”Är jätteduktiga”

Då det råder domarbrist har det inte varit svårt att hitta matcher att döma.

– Det finns gott om klubbar runtomkring som har bett oss om hjälp och vi har fått beröm för våra insatser.

Bortsett från seriematcher på ungdomssidan har de även anlitats att döma olika cuper.

– Några är jätteduktiga och det finns verkligen framtida domarämnen.

Anto Dodik hoppas nu att det är arbetet ska kunna fortsätta.

Enligt Keith Alvarsson, som är aktiv inom Tibro AIK FK och Västergötlands idrottsförbund samt inom Kultur och fritid i Tibro kommun, är domarklubbens arbete mycket viktigt.

– Utan deras jobb med att rekrytera och utbilda domare från bland annat nyanlända svenskar, hade vi inte kunnat spela våra matcher. De gör ett jättejobb, säger Keith Alvarsson.

– Det är många klubbar som har hört av sig och velat ha hjälp att döma matcher. Vi är väldigt nöjda med det här projektet och har fått höra goda omdömen ifrån klubbarna, säger Anto Dodik, 18 år, som är nyvald ordförande i Hjotiborg FDK.

Hjotiborg fotbollsdomarklubb gör ett viktigt arbete för att integrera nyanlända in i samhället.

De har utbildat ett antal människor som har kommit till Sverige till fotbollsdomare.

Människor som sedan har dömt ett antal ungdomsmatcher hos flera fotbollsföreningar i distriktet.

– Det har fungerat bra och vi har fått höra goda vitsord från klubbarna som valt att använda sig av de här nyanlända domarna, fortsätter Anto Dodik som är ordförande i domarklubben.

Firade 20 år

Det är en förening som tidigare i år firade 20 år och som har totalt omkring ett 50-tal medlemmar. Förra året drog de i gång en försöksverksamhet för att få in nyanlända i samhället genom fotbollen och dömandet.

Det hela slog väl ut och i år drog de gång projektet i större skala.

– Vi har bestämt oss för att jobba med integration för vi tycker att det är viktigt att vara med och hjälpa att få in nyanlända in i samhället. Vi har i dagsläget fått in fem till tio nyanlända som har börjat döma hos oss. Vi har haft flera utbildningstillfällen med instruktörer, säger Anto Dodik.

– Vi har fått individanpassa utbildningen på olika nivåer. Vissa har börjat döma sjumannafotboll medan andra redan dömer nio- och elvamannafotboll. Vi matchar och stöttar dem som dömer det har blivit flera ungdomsmatcher hos olika föreningar.

Vad har den svåraste utmaningen varit?

– Språket har varit ett hinder emellanåt. Flera av dem har begränsade språkkunskaper och då har vi fått jobba på olika sätt för att lösa det.

”Är jätteduktiga”

Då det råder domarbrist har det inte varit svårt att hitta matcher att döma.

– Det finns gott om klubbar runtomkring som har bett oss om hjälp och vi har fått beröm för våra insatser.

Bortsett från seriematcher på ungdomssidan har de även anlitats att döma olika cuper.

– Några är jätteduktiga och det finns verkligen framtida domarämnen.

Anto Dodik hoppas nu att det är arbetet ska kunna fortsätta.

Enligt Keith Alvarsson, som är aktiv inom Tibro AIK FK och Västergötlands idrottsförbund samt inom Kultur och fritid i Tibro kommun, är domarklubbens arbete mycket viktigt.

– Utan deras jobb med att rekrytera och utbilda domare från bland annat nyanlända svenskar, hade vi inte kunnat spela våra matcher. De gör ett jättejobb, säger Keith Alvarsson.