31 maj 2016 21:21

31 maj 2016 21:22

Elitlicensen klaras precis

HANDBOLL: IFK Skövde Handbolls årsmöte

Utan åtgärder rörande ekonomin hade IFK Skövde HK:s verksamhetsår gått tre miljoner back. Nu kommer de undan med ett minus på 161 230 kronor och ett negativt eget kapital på 791 000 kronor.

– Det är ju inte de siffror som liganämnden ville se, men tack vare villkorade lån klarar vi elitlicensen precis, säger Ingemar Karlsson när han lämnade den ekonomiska redovisningen.

Lånen uppgår till 550 000 kronor, fördelat på 350 000 från Skövde kommun och 200 000 från privatpersoner.

– Nu uppfyller vi kraven från nämnden, men det krävs mycket arbete även i fortsättningen, säger Karlsson som sitter kvar i styrelsen även nästa verksamhetsår.

I december var läget akut och klubben vidtog då åtgärder med bland annat lönesänkning för spelare och övrig personal med 40 procent. Detta plus mycket annat reducerade skadorna avsevärt.

Nu har det lagts en ny budget med intäkter på 10 466 000 kronor och det skall bli ett överskott på 257 000 kronor.

Förra verksamhetsåret uppgick kostnaderna till nästan 11,9 miljoner och nu är budgeten lagd på drygt 10,2.

Samtidigt skall IFK Skövde prestera som lag och helst gå till slutspel. Det blir tuffa utmaningar såväl på som utanför planen.

– Det är ju inte de siffror som liganämnden ville se, men tack vare villkorade lån klarar vi elitlicensen precis, säger Ingemar Karlsson när han lämnade den ekonomiska redovisningen.

Lånen uppgår till 550 000 kronor, fördelat på 350 000 från Skövde kommun och 200 000 från privatpersoner.

– Nu uppfyller vi kraven från nämnden, men det krävs mycket arbete även i fortsättningen, säger Karlsson som sitter kvar i styrelsen även nästa verksamhetsår.

I december var läget akut och klubben vidtog då åtgärder med bland annat lönesänkning för spelare och övrig personal med 40 procent. Detta plus mycket annat reducerade skadorna avsevärt.

Nu har det lagts en ny budget med intäkter på 10 466 000 kronor och det skall bli ett överskott på 257 000 kronor.

Förra verksamhetsåret uppgick kostnaderna till nästan 11,9 miljoner och nu är budgeten lagd på drygt 10,2.

Samtidigt skall IFK Skövde prestera som lag och helst gå till slutspel. Det blir tuffa utmaningar såväl på som utanför planen.