31 maj 2016 20:28

31 maj 2016 21:22

Ingen ansvarsfrihet för tidigare ordföranden

HANDBOLL: Per Andersson tar över i IFK Skövde HK

Per Andersson valdes till ny ordförande i IFK Skövde Handboll. Detta i en klubb som kan blicka tillbaka på ett turbulent år som satte sina tydliga spår på årsmötet där den förre ordföranden Sten-Erik Helgesson inte beviljades ansvarsfrihet.

Revisorn Per Erik Renström skrev i sin revisionsberättelse att ”avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledmöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.

Mot detta ställdes ett förslag genom Joakim Wendt som varit aktiv i den externa nätverksgrupp som sedan årsskiftet arbetat med att få ordning på IFK:s ekonomi:

Wendts förslag var att inte bevilja ordföranden ansvarsfrihet, men att övriga styrelseledamöter skulle få det.

– Han har brustit i sitt uppdrag, vilket lett till att föreningen lidit ekonomisk skada och förbrukat förtroendet hos samarbetspartners och leverantörer. Styrelsen har inte fått rätt information, vilket inneburit att de inte haft klart för sig klubbens ekonomiska situation förrän det var för sent.

Årsmötet valde att gå på Joakim Wendt förslag.

Sten-Erik Helgesson valde att lämna sitt uppdrag i januari och sedan har vice ordförande Leif Olsson haft ansvaret. Sedan tillsattes det bland annat en extern nätverksgrupp som jobbat hårt med att rädda klubben ur knipan.

– Krisen är inte över, men vi är på rätt väg, kommenterar Joakim Wendt.

När det gäller frågan om ansvarsfrihet innebär beslutet att den nya styrelsen inom ett år har möjlighet att väcka ett skadeståndskrav mot den förre styrelseordföranden.

– Det är inget som jag kan kommentera i dag, säger Per Andersson som nu tar över ordförandeklubban.

Vem är då Per Andersson?

Det är en väl etablerad skövdeföretagare i plåtbranschen som även haft centrala uppdrag i den organisationen under många år.

– Jag känner mig först och främst väldigt hedrad att få det här uppdraget, visst det är mycket jobb som väntar, men jag är övertygad om att om vi alla hjälps åt kommer det att gå bra. Nu siktar vi på slutspel nästa säsong.

I styrelsen blev det flera nya ansikten. Åsa Carlberg och Dennis Matesa valdes som ledamöter på ett år då Anders Forsberg och Henrik Berggren valt att lämna sina uppdrag.

Sedan blev det omval för Peter Larsson på två år och nyval av Ingi Jonasson på två år. Ingi har varit med i styrelsen tidigare och gör nu comeback.

– Det känns som om vi fått ihop ett bra gäng, kommenterar Per Andersson.

SLA har utan framgång sökt Sten-Erik Helgesson.

Revisorn Per Erik Renström skrev i sin revisionsberättelse att ”avstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledmöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”.

Mot detta ställdes ett förslag genom Joakim Wendt som varit aktiv i den externa nätverksgrupp som sedan årsskiftet arbetat med att få ordning på IFK:s ekonomi:

Wendts förslag var att inte bevilja ordföranden ansvarsfrihet, men att övriga styrelseledamöter skulle få det.

– Han har brustit i sitt uppdrag, vilket lett till att föreningen lidit ekonomisk skada och förbrukat förtroendet hos samarbetspartners och leverantörer. Styrelsen har inte fått rätt information, vilket inneburit att de inte haft klart för sig klubbens ekonomiska situation förrän det var för sent.

Årsmötet valde att gå på Joakim Wendt förslag.

Sten-Erik Helgesson valde att lämna sitt uppdrag i januari och sedan har vice ordförande Leif Olsson haft ansvaret. Sedan tillsattes det bland annat en extern nätverksgrupp som jobbat hårt med att rädda klubben ur knipan.

– Krisen är inte över, men vi är på rätt väg, kommenterar Joakim Wendt.

När det gäller frågan om ansvarsfrihet innebär beslutet att den nya styrelsen inom ett år har möjlighet att väcka ett skadeståndskrav mot den förre styrelseordföranden.

– Det är inget som jag kan kommentera i dag, säger Per Andersson som nu tar över ordförandeklubban.

Vem är då Per Andersson?

Det är en väl etablerad skövdeföretagare i plåtbranschen som även haft centrala uppdrag i den organisationen under många år.

– Jag känner mig först och främst väldigt hedrad att få det här uppdraget, visst det är mycket jobb som väntar, men jag är övertygad om att om vi alla hjälps åt kommer det att gå bra. Nu siktar vi på slutspel nästa säsong.

I styrelsen blev det flera nya ansikten. Åsa Carlberg och Dennis Matesa valdes som ledamöter på ett år då Anders Forsberg och Henrik Berggren valt att lämna sina uppdrag.

Sedan blev det omval för Peter Larsson på två år och nyval av Ingi Jonasson på två år. Ingi har varit med i styrelsen tidigare och gör nu comeback.

– Det känns som om vi fått ihop ett bra gäng, kommenterar Per Andersson.

SLA har utan framgång sökt Sten-Erik Helgesson.

Fakta – Styrelsen

Ordförande: Per Andersson (nyval ett år).

Ledamöter: Åsa Carlberg (nyval, ett år), Dennis Matesa (nyval, ett år), Peter Larsson (Omval, två år), Ingi Jonasson (nyval, två år). Kvarstående: Ingemar Karlsson.

Revisorer: Per Erik Renström, Jonas Rosman.

Revisorsuppleanter: Martin Claesson, Nils-Ove Andersson.

Valberedning: Björn Furhoff, Joakim Wendt, Hans Johansson.