07 jun 2016 21:34

07 jun 2016 22:12

Ordförandeskifte i Skövde HF

HANDBOLL: Lars Lindström tar över efter Erik Boström

Erik Boström lämnade ordförandeskapet i Skövde HF efter fyra år.
Nu är det istället Lars Lindström som ska styra handbollsklubben.
– Det var väldigt smickrande att få det här erbjudandet, säger Lars Lindström efter tisdagens årsmöte.

Det var ett välbesökt årsmöte i idrottshallen på tisdagskvällen som även samlade många aktiva spelare. Röstlängden fastställdes till hela 83 personer och ett enhälligt årsmöte valde så småningom även en ny ordförande då det blev skifte på posten sedan Erik Boström lämnade efter fyra år.

Lars Lindström, som har arbetat i styrelsen de senaste två säsonger och var vice ordförande under det senaste verksamhetsåret, fick ta över förtroendet att styra föreningen.

– Att få frågan att leda verksamheten i en sådan traditions- och framgångsrik förening som Skövde HF är väldigt positivt och det var smickrande att få det här erbjudandet. Jag har väl avvägt att ta det här uppdraget för en sådan tradition kräver att man förvaltar och fortsatt utvecklar, säger Lars Lindström.

Lindström, som har en chefsbefattning på ett större företag i Skövde, kom in i klubben för åtta år sedan.

– Mitt engagemang började som aktiv förälder när min dotter började spela 2008. Sedan har jag haft en aktiv roll inom laget och arrangerat cuper och sådant. För drygt tre år sedan blev jag sedan tillfrågad om att gå in i styrelsen, fortsätter han.

– Jag har fått en bra bild över läget i klubben och vad som kan göras. Vi har utmaningar som ligger framför oss och som har kommit upp under det här årsmötet.

Den finns onekligen en hel del att göra, framför allt för att vända underskottet och betala av på lånen. Klubben har över en miljon kronor i negativt kapital.

Det valdes även in fyra nya namn i styrelsen (se faktaruta) på årsmötet där det också antogs nya riktlinjer i föreningens ungdomsdokument Röda tråden. Ett omfattande arbete har gjorts och årsmötet gav uppdrag åt styrelsen att implementera den nya tråden i föreningen.

– För Skövde HF är ungdomsverksamheten en breddsatsning. Att tidigt börja toppa i unga åldrar innebär en risk för att spelarna inte blir sedda. När man är ungdom utvecklas man i olika takt. Vi vill inte att man ska bli bortvald utan man är alltid invald, fastslår Lars Lindström.

Det var ett välbesökt årsmöte i idrottshallen på tisdagskvällen som även samlade många aktiva spelare. Röstlängden fastställdes till hela 83 personer och ett enhälligt årsmöte valde så småningom även en ny ordförande då det blev skifte på posten sedan Erik Boström lämnade efter fyra år.

Lars Lindström, som har arbetat i styrelsen de senaste två säsonger och var vice ordförande under det senaste verksamhetsåret, fick ta över förtroendet att styra föreningen.

– Att få frågan att leda verksamheten i en sådan traditions- och framgångsrik förening som Skövde HF är väldigt positivt och det var smickrande att få det här erbjudandet. Jag har väl avvägt att ta det här uppdraget för en sådan tradition kräver att man förvaltar och fortsatt utvecklar, säger Lars Lindström.

Lindström, som har en chefsbefattning på ett större företag i Skövde, kom in i klubben för åtta år sedan.

– Mitt engagemang började som aktiv förälder när min dotter började spela 2008. Sedan har jag haft en aktiv roll inom laget och arrangerat cuper och sådant. För drygt tre år sedan blev jag sedan tillfrågad om att gå in i styrelsen, fortsätter han.

– Jag har fått en bra bild över läget i klubben och vad som kan göras. Vi har utmaningar som ligger framför oss och som har kommit upp under det här årsmötet.

Den finns onekligen en hel del att göra, framför allt för att vända underskottet och betala av på lånen. Klubben har över en miljon kronor i negativt kapital.

Det valdes även in fyra nya namn i styrelsen (se faktaruta) på årsmötet där det också antogs nya riktlinjer i föreningens ungdomsdokument Röda tråden. Ett omfattande arbete har gjorts och årsmötet gav uppdrag åt styrelsen att implementera den nya tråden i föreningen.

– För Skövde HF är ungdomsverksamheten en breddsatsning. Att tidigt börja toppa i unga åldrar innebär en risk för att spelarna inte blir sedda. När man är ungdom utvecklas man i olika takt. Vi vill inte att man ska bli bortvald utan man är alltid invald, fastslår Lars Lindström.

Skövde HF:s styrelse

Ordförande: Lars Lindström (nyval).

Ledamöter: Dan Jakobsson (kvarstående), Mia Nyman (kvarstående), Annika Hansson Walldén (nyval för två år), Dejan Vulevic (nyval för två år), Anders Löfvenborg (nyval för två år), Anders Wiik (nyval för två år).

Suppleanter: Magnus Vlk (nyval), Sabina Cederkvarn (nyval), Magnus Morell (nyval).

Valberedning: Carina Frisk, Eva Järlström, Christer Kindbom.

Källa: