07 jun 2016 22:11

08 jun 2016 08:01

Skövde HF redovisade förlust

HANDBOLL: Redovisade underskott på nästan 350 000 kronor

Skövde HF redovisade ett underskott på nästan 350 000 kronor för verksamhetsåret 2015/2016.
– Styrelsen är givetvis inte nöjd med att inte ha ett positivt resultat, säger tillträdande ordföranden Lars Lindström.

Skövde HF uppvisade ett negativt resultat för verksamhetsåret 2015/2016. Klubben gick back med 348 549 kronor.

Minskade sponsorintäkter anges som ett skäl då ett antal av klubbens samarbetspartners inte har valt att förnya avtalen.

– Tittar man på rena sponsorintäkter är det lite drygt 100 000 som vi har i mindre intäkter, säger nyvalde ordföranden Lars Lindström.

En annan orsak sägs vara att verksamhetsårets sträckning har förändrats och att tidigare års sponsorintäkter har periodiserats om.

Andra saker är ökade kostnader för A-laget och kostnader i samband med avveckling av kanslipersonal samt ”barter”, värdet av till föreningen erhållna varor och tjänster som har justerats ner och också periodiserats om.

– Vi lägger stor kraft på ambitionen att både komma på ett positivt resultat och framför allt ha en fortsatt fin verksamhet i klubben, fortsätter Lindström.

Negativt kapital

Klubben har ett negativ kapital på över en miljon kronor som behöver vändas. Skulden har byggts upp under många år och bygger på en gammal skatteskuld.

– Underskottet ska vi få bort men skulderna skulle jag hoppas att vi ska vända inom några år. Jag tycker att fem år kanske är en liten för stor ambition men vi ska ha en period där vi faktiskt går ner till en nivå på 300-400 000 kronor på sin höjd. Då kommer vi ifrån räntekostnader och kan leva inom vår checkkredit utan att behöva ha lån, säger Lindström.

Omsatte 6,3 miljoner

Skövde HF omsatte 6,3 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015/2016. Nästa år räknar Lindström med en stramare budget som han uppskattar landar på omkring 5,2 miljoner.

– Vi räknar med en lägre omsättning och det bygger på två delar. Den ena är att vi inte har budgeterat med slutspel och den andra delen är att man tidigare har budgeterat med att ungdomslagens intäkter och utgifter ligger i föreningens redovisade budget. Nu har vi valt att den ska redovisas separat så att inte ungdomarnas egna pengar uppfattas som en intäkt till hela föreningen, resonerar Lindström.

– Vi ser också en positiv utveckling som gör att vi kan lägga en så pass stark budget att vi har bestämt oss för att vi ska nå ett resultat på minst 110 000 kronor i plus nästa år, fortsätter han.

I den ambitionen ligger förutom ökade sponsorintäkter också större inkomster på bland annat cup- och matcharrangemang.

– Vi bedömer att vi kommer att öka sponsorbiten jämfört med föregående år. Våra matcharrangemang går i princip bara ihop. Det måste vi jobba mycket mer med. När det sedan blir slutspel måste vi ha både sponsoravtal och matcharrangemang som gör att vi går med vinst.

Skövde HF uppvisade ett negativt resultat för verksamhetsåret 2015/2016. Klubben gick back med 348 549 kronor.

Minskade sponsorintäkter anges som ett skäl då ett antal av klubbens samarbetspartners inte har valt att förnya avtalen.

– Tittar man på rena sponsorintäkter är det lite drygt 100 000 som vi har i mindre intäkter, säger nyvalde ordföranden Lars Lindström.

En annan orsak sägs vara att verksamhetsårets sträckning har förändrats och att tidigare års sponsorintäkter har periodiserats om.

Andra saker är ökade kostnader för A-laget och kostnader i samband med avveckling av kanslipersonal samt ”barter”, värdet av till föreningen erhållna varor och tjänster som har justerats ner och också periodiserats om.

– Vi lägger stor kraft på ambitionen att både komma på ett positivt resultat och framför allt ha en fortsatt fin verksamhet i klubben, fortsätter Lindström.

Negativt kapital

Klubben har ett negativ kapital på över en miljon kronor som behöver vändas. Skulden har byggts upp under många år och bygger på en gammal skatteskuld.

– Underskottet ska vi få bort men skulderna skulle jag hoppas att vi ska vända inom några år. Jag tycker att fem år kanske är en liten för stor ambition men vi ska ha en period där vi faktiskt går ner till en nivå på 300-400 000 kronor på sin höjd. Då kommer vi ifrån räntekostnader och kan leva inom vår checkkredit utan att behöva ha lån, säger Lindström.

Omsatte 6,3 miljoner

Skövde HF omsatte 6,3 miljoner kronor för verksamhetsåret 2015/2016. Nästa år räknar Lindström med en stramare budget som han uppskattar landar på omkring 5,2 miljoner.

– Vi räknar med en lägre omsättning och det bygger på två delar. Den ena är att vi inte har budgeterat med slutspel och den andra delen är att man tidigare har budgeterat med att ungdomslagens intäkter och utgifter ligger i föreningens redovisade budget. Nu har vi valt att den ska redovisas separat så att inte ungdomarnas egna pengar uppfattas som en intäkt till hela föreningen, resonerar Lindström.

– Vi ser också en positiv utveckling som gör att vi kan lägga en så pass stark budget att vi har bestämt oss för att vi ska nå ett resultat på minst 110 000 kronor i plus nästa år, fortsätter han.

I den ambitionen ligger förutom ökade sponsorintäkter också större inkomster på bland annat cup- och matcharrangemang.

– Vi bedömer att vi kommer att öka sponsorbiten jämfört med föregående år. Våra matcharrangemang går i princip bara ihop. Det måste vi jobba mycket mer med. När det sedan blir slutspel måste vi ha både sponsoravtal och matcharrangemang som gör att vi går med vinst.