15 jun 2016 21:33

16 jun 2016 14:42

"Vi måste vara lyhörda"

ISHOCKEY: Förbundsordföranden Anders Larson gästade årsmöte

Anders Larsson ordförande i Svenska Ishockeyförbundet gästade Västergötlands Ishockeyförbunds årsmöte på Scandic Billingen i Skövde.

Han värdesatte mycket att vara plats:

– Absolut, jag försöker vara ute så mycket som möjligt och det är väldigt värdefullt att vara ute i hockey-Sverige.

Anders är 38 år och uppvuxen i Gävle. Han bor i Stockholm och har sin hockeybakgrund i Gästrikland där han fick sitt första förtroendeuppdrag redan som 16-åring i Brynäs.

Domarkarriär

Han har ett förflutet som domare, varit konsulent och engagerad i SIF:s domarorganisation. Han har haft en mängd olika uppdrag, bland annat var han ordförande i Gästriklands Ishockeyförbund i tio år och satt med i Svenska Ishockeyförbunds styrelse i elva år innan han valdes som ordförande för ett år sedan.

Anders Larsson står bakom den vision som säger ”svensk ishockey – världens bästa”.

– För att nå dit är det viktigt att vi kan hålla ihop den svenska ishockeyrörelsen, allt från bredd till elit. Fokus skall ligga på begreppen rekrytera, behålla och anläggningar. Man skall ha klart för sig att det händer mycket i samhället och vi måste hänga med.

Rekrytering

Att bredd föder topp är ett klassiskt synsätt som gäller fortfarande, men Anders Larsson vill betona att man även om måste se på lite annat sätt för att få fler att spela hockey längre.

Aktuella frågor i Västergötland där det ligger mycket fokus på just bredd och rekrytering.

Hur tycker du att hälsotillståndet i våra klubbar är? Det är ingen hemlighet att många brottas med rekryteringen och har problem att få sin ekonomi att gå ihop.

– Från förbundets sida är det viktigt att vara lyhörda och se vad vi kan göra för att underlätta för klubbarna. Det är vikigt att klubbarna inser var de befinner sig och vad de skall jobba med. Det går inte komma ifrån att ungdomarbetet är grunden i vår ishockey, säger Anders Larsson.

Förbundsordföranden avslutade med att berätta att Sverige kommer att arrangera J18-VM 2019 och siktet är inställt på J20-VM 2022. Sedan jobbas det även för ett A-VM, när är inte bestämt.

När det gäller själva årsmötet blev det en snabb historia som leddes som traditionen bjuder med säker hand av Berndt Svensson.

Jonas Sandberg, Falköping fick nytt förtroende som ordförande och även i övrigt med blev det omval i styrelsen och ett fyllnadsval av Peter Boström för Peter Gejervall som slutar på grund av tidsbrist.

Lina uppvaktades

Det skall också nämnas att Lina Ljungblom uppvaktades för sitt guld vid ungdoms-OS och pappa Anders avtackades för sitt jobb med förbundets flickverksamhet.

Han värdesatte mycket att vara plats:

– Absolut, jag försöker vara ute så mycket som möjligt och det är väldigt värdefullt att vara ute i hockey-Sverige.

Anders är 38 år och uppvuxen i Gävle. Han bor i Stockholm och har sin hockeybakgrund i Gästrikland där han fick sitt första förtroendeuppdrag redan som 16-åring i Brynäs.

Domarkarriär

Han har ett förflutet som domare, varit konsulent och engagerad i SIF:s domarorganisation. Han har haft en mängd olika uppdrag, bland annat var han ordförande i Gästriklands Ishockeyförbund i tio år och satt med i Svenska Ishockeyförbunds styrelse i elva år innan han valdes som ordförande för ett år sedan.

Anders Larsson står bakom den vision som säger ”svensk ishockey – världens bästa”.

– För att nå dit är det viktigt att vi kan hålla ihop den svenska ishockeyrörelsen, allt från bredd till elit. Fokus skall ligga på begreppen rekrytera, behålla och anläggningar. Man skall ha klart för sig att det händer mycket i samhället och vi måste hänga med.

Rekrytering

Att bredd föder topp är ett klassiskt synsätt som gäller fortfarande, men Anders Larsson vill betona att man även om måste se på lite annat sätt för att få fler att spela hockey längre.

Aktuella frågor i Västergötland där det ligger mycket fokus på just bredd och rekrytering.

Hur tycker du att hälsotillståndet i våra klubbar är? Det är ingen hemlighet att många brottas med rekryteringen och har problem att få sin ekonomi att gå ihop.

– Från förbundets sida är det viktigt att vara lyhörda och se vad vi kan göra för att underlätta för klubbarna. Det är vikigt att klubbarna inser var de befinner sig och vad de skall jobba med. Det går inte komma ifrån att ungdomarbetet är grunden i vår ishockey, säger Anders Larsson.

Förbundsordföranden avslutade med att berätta att Sverige kommer att arrangera J18-VM 2019 och siktet är inställt på J20-VM 2022. Sedan jobbas det även för ett A-VM, när är inte bestämt.

När det gäller själva årsmötet blev det en snabb historia som leddes som traditionen bjuder med säker hand av Berndt Svensson.

Jonas Sandberg, Falköping fick nytt förtroende som ordförande och även i övrigt med blev det omval i styrelsen och ett fyllnadsval av Peter Boström för Peter Gejervall som slutar på grund av tidsbrist.

Lina uppvaktades

Det skall också nämnas att Lina Ljungblom uppvaktades för sitt guld vid ungdoms-OS och pappa Anders avtackades för sitt jobb med förbundets flickverksamhet.

Fakta – styrelsen

Västergötlands Ishockeyförbunds styrelse 2016-17:

Ordförande (ett år): Jonas Sandberg (omval).

Ledamöter (två år): Stefan Rubach, Marie Kleifert, Birgitta Thilander, Susanne Andersson. Ledamot (ett år fyllnadsval): Peter Boström. Kvarstående: Johan Fällström, Joakim Karlsson, Mikael Lennartsson Kellet.

Revisorer: Jan Andersson, Bengt-Göran Karlsson med Kjell Nordström som suppleant. (omval)

Valberedning: John Kleifert, Bo Tallbo, Kjell Josefsson.