09 aug 2016 17:19

09 aug 2016 21:14

"Nu vill vi blicka framåt"

HANDBOLL: Ingen process mot förre ordföranden

IFK Skövde Handbolls förre ordförande Sten-Erik Helgesson fick inte ansvarsfrihet av årsmötet. Nu har det nya styrelsen beslutat att inte rikta något eventuellt skadestånd mot honom.
– Vi vill blicka framåt och lägger det här bakom oss, säger klubbens nya ordförande Per Andersson.

Vid årsmötet i slutet av maj riktade den auktoriserade revisorn Per Erik Renström i revisionsberättelsen kritik mot den ekonomiska hanteringen under verksamhetsåret.

Ett år på sig

Årsmötet beslutade att inte ge Sten-Erik Helgesson ansvarsfrihet något som betyder att föreningen har ett år på sig att rikta ett eventuellt skadeståndsanspråk mot sin tidigare ordförande.

– Vi har nu gått igenom läget och kan inte finna att det skett några oegentligheter som innebär att vi är beredda att driva en skadeståndsprocess. Visst, det har funnits brister i hur ekonomin har hanterats med dålig uppföljning av olika frågor, men vi tycker inte det finns anledning att driva en process, därför har vi beslutat att helt fokusera verksamheten på framtiden och lägger nu det här bakom oss, säger Per Andersson.

När det gäller framtiden pågår arbetet för fullt. Per Andersson och den nya styrelsen har varit i gång ett par månader och det hela känns positivt.

– Absolut, vi arbetar i god anda och jobbar hårt med att bringa ordning. Vi har full kontroll på ekonomin, även om läget är ansträngt.

Ansvarsfördelning

Den nya styrelsen gjorde sin ansvarsfördelning tämligen snabbt. Per är förutom ordförande även ansvarig för sportgruppen.

– Vi har ingen direkt sportchef, jag har det övergripande ansvaret, sedan finns det en sportgrupp som leds av Klas Wahlström som sköter själva arbetet. Där ingår även Andreas Agerborn, Andreas Larsson, Marcus Litborn och Jonas Gustafsson. Tidigare även Ronny Sääf, som gjort ett bra jobb, men känner att han inte riktigt har tiden.

Ingi Jonasson är vice ordförande och sekreterare. Ingemar Karlsson, ekonomi och ansvarig för Skadevi Cup, Peter Larsson är ungdomsansvarig, Åsa Carlberg och Dennis Matesa ansvariga för marknad och arrangemang.

– Sedan har vi även många ideella krafter som hjälper till inom olika arbetsområden, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma över. De gör ett jättejobb, säger IFK:s ordförande.

Två år med Liljestrand

När det gäller den sportsliga biten kan Per Andersson meddela det skrivits ett nytt kontrakt med tränaren Patrik Liljestrand.

– Han hade ett år kvar, men vi har skrivit ett nytt avtal med Patrik som gäller över två år och det känns väldigt bra. Vi behöver kontinuitet och det är ett bevis för att Liljestrand verkligen tror på oss och klubbens möjligheter.

Även om det säkert kommer att bli tufft även den kommande säsongen så hymlar inte IFK-ordförande med att klubben vill ta sig tillbaka till positionen där de tillhörde de bästa klubbarna i landet, såväl på senior- som på ungdomssidan.

– Så är det absolut och det skall vi jobba stenhårt för, säger Andersson.

Vid årsmötet i slutet av maj riktade den auktoriserade revisorn Per Erik Renström i revisionsberättelsen kritik mot den ekonomiska hanteringen under verksamhetsåret.

Ett år på sig

Årsmötet beslutade att inte ge Sten-Erik Helgesson ansvarsfrihet något som betyder att föreningen har ett år på sig att rikta ett eventuellt skadeståndsanspråk mot sin tidigare ordförande.

– Vi har nu gått igenom läget och kan inte finna att det skett några oegentligheter som innebär att vi är beredda att driva en skadeståndsprocess. Visst, det har funnits brister i hur ekonomin har hanterats med dålig uppföljning av olika frågor, men vi tycker inte det finns anledning att driva en process, därför har vi beslutat att helt fokusera verksamheten på framtiden och lägger nu det här bakom oss, säger Per Andersson.

När det gäller framtiden pågår arbetet för fullt. Per Andersson och den nya styrelsen har varit i gång ett par månader och det hela känns positivt.

– Absolut, vi arbetar i god anda och jobbar hårt med att bringa ordning. Vi har full kontroll på ekonomin, även om läget är ansträngt.

Ansvarsfördelning

Den nya styrelsen gjorde sin ansvarsfördelning tämligen snabbt. Per är förutom ordförande även ansvarig för sportgruppen.

– Vi har ingen direkt sportchef, jag har det övergripande ansvaret, sedan finns det en sportgrupp som leds av Klas Wahlström som sköter själva arbetet. Där ingår även Andreas Agerborn, Andreas Larsson, Marcus Litborn och Jonas Gustafsson. Tidigare även Ronny Sääf, som gjort ett bra jobb, men känner att han inte riktigt har tiden.

Ingi Jonasson är vice ordförande och sekreterare. Ingemar Karlsson, ekonomi och ansvarig för Skadevi Cup, Peter Larsson är ungdomsansvarig, Åsa Carlberg och Dennis Matesa ansvariga för marknad och arrangemang.

– Sedan har vi även många ideella krafter som hjälper till inom olika arbetsområden, vilket vi naturligtvis är mycket tacksamma över. De gör ett jättejobb, säger IFK:s ordförande.

Två år med Liljestrand

När det gäller den sportsliga biten kan Per Andersson meddela det skrivits ett nytt kontrakt med tränaren Patrik Liljestrand.

– Han hade ett år kvar, men vi har skrivit ett nytt avtal med Patrik som gäller över två år och det känns väldigt bra. Vi behöver kontinuitet och det är ett bevis för att Liljestrand verkligen tror på oss och klubbens möjligheter.

Även om det säkert kommer att bli tufft även den kommande säsongen så hymlar inte IFK-ordförande med att klubben vill ta sig tillbaka till positionen där de tillhörde de bästa klubbarna i landet, såväl på senior- som på ungdomssidan.

– Så är det absolut och det skall vi jobba stenhårt för, säger Andersson.