07 sep 2016 06:00

07 sep 2016 06:00

Upprörda känslor i Skövde SS och Billingens SK

SIMNING: "Det är en besvikelse"

Det nya kassasystemet hos Arena Skövde väcker starka känslor hos simföreningar i Skövde sedan medlemmarna nu tvingas köpa personliga armband för att få tillträde till badet.
– Det känns inte rättvist, säger Marlene Larsson i Skövde SS.

Under sommaren togs det nya kassasystemet på Arena Skövde i bruk och det har bland annat medfört att de digitala taggarna för inpassering till badet har bytts ut mot digitala armband.

För att kunna komma in i badet och kunna träna måste nu varje medlem i Skövde simsällskap och Billingens simklubb köpa ett personligt armband.

Rabatterat pris

Ordinarie pris för armbanden är 125 kronor. I förra veckan skrev SLA om att Kultur- och fritidsnämnden då beslutat att såväl Skövde SS som Billingens SK får 50 kronors rabatt.

– Nämnden har beslutat om en lättnad. Det kostar den del (uppskattningsvis 30 000 kronor), men vi får se det som ett bidrag, sade då ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

– Jag ser inte hur nämnden kan vända det till vår fördel och kalla det för ett bidrag. Detta känns inte rättvist gentemot alla andra idrottsföreningar i Skövde, säger Marlene Larsson, ordförande i Skövde SS.

Som hyresgäster hos Arena Skövde anser man att medlemmarna borde få armbanden gratis.

– Det är inte beloppet vi sätter oss emot utan systemet. Detta är en särbehandling av simidrotten och en principfråga, säger Marlene.

Tänker överklaga

Skövde SS och Billingens SK står eniga i sina åsikter och kommer att överklaga nämndens beslut.

– Det känns bara så orättvist. Våra medlemmar betalar redan medlemsavgift och träningsavgift. Och vi som förening betalar till Skövde kommun för att vi hyr anläggningen och det innefattar omklädningsrum samt träningsbassäng.

Tidigare har simmarna fått låna taggar mot en depositionsavgift, men den möjligheten har kommunen nu tagit bort.

– Det handlar ju ändå om en värdehandling, så det förstår jag, menar Marlene.

– Men det finns ingen annan idrottsförening, som när kommunen investerar i till exempel nya gräsplaner eller golv, som får betala extra för det.

Under sommaren togs det nya kassasystemet på Arena Skövde i bruk och det har bland annat medfört att de digitala taggarna för inpassering till badet har bytts ut mot digitala armband.

För att kunna komma in i badet och kunna träna måste nu varje medlem i Skövde simsällskap och Billingens simklubb köpa ett personligt armband.

Rabatterat pris

Ordinarie pris för armbanden är 125 kronor. I förra veckan skrev SLA om att Kultur- och fritidsnämnden då beslutat att såväl Skövde SS som Billingens SK får 50 kronors rabatt.

– Nämnden har beslutat om en lättnad. Det kostar den del (uppskattningsvis 30 000 kronor), men vi får se det som ett bidrag, sade då ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

– Jag ser inte hur nämnden kan vända det till vår fördel och kalla det för ett bidrag. Detta känns inte rättvist gentemot alla andra idrottsföreningar i Skövde, säger Marlene Larsson, ordförande i Skövde SS.

Som hyresgäster hos Arena Skövde anser man att medlemmarna borde få armbanden gratis.

– Det är inte beloppet vi sätter oss emot utan systemet. Detta är en särbehandling av simidrotten och en principfråga, säger Marlene.

Tänker överklaga

Skövde SS och Billingens SK står eniga i sina åsikter och kommer att överklaga nämndens beslut.

– Det känns bara så orättvist. Våra medlemmar betalar redan medlemsavgift och träningsavgift. Och vi som förening betalar till Skövde kommun för att vi hyr anläggningen och det innefattar omklädningsrum samt träningsbassäng.

Tidigare har simmarna fått låna taggar mot en depositionsavgift, men den möjligheten har kommunen nu tagit bort.

– Det handlar ju ändå om en värdehandling, så det förstår jag, menar Marlene.

– Men det finns ingen annan idrottsförening, som när kommunen investerar i till exempel nya gräsplaner eller golv, som får betala extra för det.