24 sep 2016 06:00

24 sep 2016 06:00

Bygger om sin golfbana

GOLF: Skövde GK har dragit i gång arbetet på södra banan

Skövde GK står inför en massiv förändring när den södra banan byggs om.
I veckan inleddes arbetet.
– Alla spelytor kommer att göras om. Från början till slut på varje hål, säger klubbchefen Clas Christensson.

På årsmötet i februari sade Skövde GK:s medlemmar ja till att bygga om den södra banan och nu har nästa steg mot ett förverkligande tagits. Hål 8, 9 och 10 har stängts av och tidigare i veckan gjorde grävmaskinerna de första ingreppen i banan.

– Det har varit en enormt snabb resa från beslutet, men vi gjorde ju mycket förarbete inför det, fortsätter Clas.

Från början handlade diskussionen om hur klubben skulle göra med banans greener som långsamt blivit sämre och det mynnade så småningom ut i ett betydligt större grepp där hela banan görs om.

– Istället för att bara lösa greenerna fick vi så många mervärden genom att ta helheten. Det är mycket mer ekonomiskt och effektivt att göra allt på en gång, förklarar Clas.

Ambitionen är att banan ska vara klar för nyöppning den 1 juli 2018.

– Målet är att då presentera en bana som är i ett fantastiskt skick, säger Skövde GK:s ordförande Benny Öberg som är övertygad om att slutresultatet blir en bana av hög kvalitet.

– Vi kommer med den här designen få en fantastiskt bra produkt som jag är övertygad om att alla kommer tycka är lagom utmanande på ett eller annat sätt, säger Benny.

Kuperad bana

Banan i dess nuvarande skick är ganska kuperad och det vill klubben åtgärda.

– Det ska fortfarande vara en levande miljö med rullande landskapsbild, men vi gör banan lättare att gå genom att minska de branta backarna, berättar Clas.

Samtidigt vill man öka synbarheten på banan och undvika så kallade blinda slag. Dessutom kommer gräset att vara mer anpassat till svenska förhållanden och meningen är också att banan ska kosta mindre i drift samt vara bättre för miljön.

Greenerna blir visserligen mindre, men samtidigt kommer de att i större utsträckning bli spelbara då mer av greenytorna blir möjliga för flaggplacering. En annan förändring är att rufferna ska göras om och dem blir glesare än vad som är fallet i dag.

Bansträckningen kommer att vara likadan som nu med undantag för hål tre och fyra där trean görs om från par 3 till par 5 och fyran omvandlas motsvarande väg och blir ett par 3.

– Det är den stora skillnaden. Annars ligger tee och green på hålen ungefär som de ligger i dag, konstaterar Clas.

18 miljoner

Ombyggnationen kommer att kosta maximalt 18 miljoner kronor.

– Det har vi ett beslut på i vår förening och vi i styrelsen är måna om att hålla oss inom de ramarna. Sedan vilken exakt summa det blir får vi se i slutändan, men det ska inte gå över 18 miljoner, betonar Benny.

Undet tiden som arbetet pågår innebär det en begränsning för klubbens medlemmar att spela på hemmabanan, men istället kommer man som medlem att kunna spela gratis på både Lundsbrunns och Falköpings bana. Dessutom kommer det alltid att finnas tillgängliga hål på Skövde GK där den norra banan inte ingår i ombyggnationen.

– Banan kommer inte att stänga någon gång under arbetet utan vi kommer att ha minst nio hål som är spelbara hela tiden, fastslår SGK:s ordförande.

Dialog med kommunen

Samtidigt som arbetet med att bygga om den södra banan pågår för fullt så förs också en dialog med Skövde kommun om att flytta klubbens övningsområde närmare klubbhuset, men där finns det i dagsläget inga beslut tagna.

På årsmötet i februari sade Skövde GK:s medlemmar ja till att bygga om den södra banan och nu har nästa steg mot ett förverkligande tagits. Hål 8, 9 och 10 har stängts av och tidigare i veckan gjorde grävmaskinerna de första ingreppen i banan.

– Det har varit en enormt snabb resa från beslutet, men vi gjorde ju mycket förarbete inför det, fortsätter Clas.

Från början handlade diskussionen om hur klubben skulle göra med banans greener som långsamt blivit sämre och det mynnade så småningom ut i ett betydligt större grepp där hela banan görs om.

– Istället för att bara lösa greenerna fick vi så många mervärden genom att ta helheten. Det är mycket mer ekonomiskt och effektivt att göra allt på en gång, förklarar Clas.

Ambitionen är att banan ska vara klar för nyöppning den 1 juli 2018.

– Målet är att då presentera en bana som är i ett fantastiskt skick, säger Skövde GK:s ordförande Benny Öberg som är övertygad om att slutresultatet blir en bana av hög kvalitet.

– Vi kommer med den här designen få en fantastiskt bra produkt som jag är övertygad om att alla kommer tycka är lagom utmanande på ett eller annat sätt, säger Benny.

Kuperad bana

Banan i dess nuvarande skick är ganska kuperad och det vill klubben åtgärda.

– Det ska fortfarande vara en levande miljö med rullande landskapsbild, men vi gör banan lättare att gå genom att minska de branta backarna, berättar Clas.

Samtidigt vill man öka synbarheten på banan och undvika så kallade blinda slag. Dessutom kommer gräset att vara mer anpassat till svenska förhållanden och meningen är också att banan ska kosta mindre i drift samt vara bättre för miljön.

Greenerna blir visserligen mindre, men samtidigt kommer de att i större utsträckning bli spelbara då mer av greenytorna blir möjliga för flaggplacering. En annan förändring är att rufferna ska göras om och dem blir glesare än vad som är fallet i dag.

Bansträckningen kommer att vara likadan som nu med undantag för hål tre och fyra där trean görs om från par 3 till par 5 och fyran omvandlas motsvarande väg och blir ett par 3.

– Det är den stora skillnaden. Annars ligger tee och green på hålen ungefär som de ligger i dag, konstaterar Clas.

18 miljoner

Ombyggnationen kommer att kosta maximalt 18 miljoner kronor.

– Det har vi ett beslut på i vår förening och vi i styrelsen är måna om att hålla oss inom de ramarna. Sedan vilken exakt summa det blir får vi se i slutändan, men det ska inte gå över 18 miljoner, betonar Benny.

Undet tiden som arbetet pågår innebär det en begränsning för klubbens medlemmar att spela på hemmabanan, men istället kommer man som medlem att kunna spela gratis på både Lundsbrunns och Falköpings bana. Dessutom kommer det alltid att finnas tillgängliga hål på Skövde GK där den norra banan inte ingår i ombyggnationen.

– Banan kommer inte att stänga någon gång under arbetet utan vi kommer att ha minst nio hål som är spelbara hela tiden, fastslår SGK:s ordförande.

Dialog med kommunen

Samtidigt som arbetet med att bygga om den södra banan pågår för fullt så förs också en dialog med Skövde kommun om att flytta klubbens övningsområde närmare klubbhuset, men där finns det i dagsläget inga beslut tagna.