21 apr 2017 06:00

21 apr 2017 06:00

Inget stort problem för kommunen

FOTBOLL: "Det har mer eller mindre gått att tillgodose de flestas behov"

Kommunen upplever inte att det är något stort problem att tillgodose fotbollsklubbarnas önskemål om träningstider på Lillegårdens konstgräsplaner men utesluter inte förändringar och en tydligare reglering till nästa år.

På Södermalms IP fördelas träningstiderna efter en speciell fördelningsnyckel som är baserad på divisionstillhörighet för seniorlag. När det gäller de nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP som byggdes främst för ungdomslagen finns det inte något entydigt regelverk.

– När det gäller ungdomsfotbollen har det egentligen inte riktigt funnits något behov eller krav från föreningarna att ha någon jättehård styrning på tiderna utan vi har samlat in önskemål från de föreningar som vill träna där, säger Erik Kvarnling som är verksamhetsledare inom fritid på kommunen och arbetar med de här frågorna.

– Sedan har vi fördelat ut tider och det har mer eller mindre gått att tillgodose de flestas behov men inte alla. Vi tittar på mängden av lag som föreningarna har och antal utövare och låter det styra. De stora föreningarna har behov av mest tider och har också fått det.

Har det varit svårt att tillgodose klubbarna?

– Nej. I princip alla föreningar fick den mängden träningstider som de hade önskat. Sedan kanske vissa har synpunkter på att man vill ha bättre tider men tiderna ska fyllas. Det kan absolut finnas anledning att titta över kring vilka tider som fördelas. Det kan finnas förbättringsåtgärder kring det.

Kvarnling tycker att det har fungerat väl så här långt och ser i dagsläget inget behov av att se över systemet.

– Vi har inte upplevt att det har funnits ett behov av att styra tiderna så hårt. Det är klart att IFK Skövde och Våmbs IF, framför allt IFK, har ju i särklass störst ungdomsverksamhet så de ser kanske att det finns störst behov av att styra upp det mer. Vi utvärderar det här varje år och diskuterar med föreningarna. Är det flera som har reagerat och vill att det ska regleras hårdare så kommer vi att titta på det.

På Södermalms IP fördelas träningstiderna efter en speciell fördelningsnyckel som är baserad på divisionstillhörighet för seniorlag. När det gäller de nya konstgräsplanerna på Lillegårdens IP som byggdes främst för ungdomslagen finns det inte något entydigt regelverk.

– När det gäller ungdomsfotbollen har det egentligen inte riktigt funnits något behov eller krav från föreningarna att ha någon jättehård styrning på tiderna utan vi har samlat in önskemål från de föreningar som vill träna där, säger Erik Kvarnling som är verksamhetsledare inom fritid på kommunen och arbetar med de här frågorna.

– Sedan har vi fördelat ut tider och det har mer eller mindre gått att tillgodose de flestas behov men inte alla. Vi tittar på mängden av lag som föreningarna har och antal utövare och låter det styra. De stora föreningarna har behov av mest tider och har också fått det.

Har det varit svårt att tillgodose klubbarna?

– Nej. I princip alla föreningar fick den mängden träningstider som de hade önskat. Sedan kanske vissa har synpunkter på att man vill ha bättre tider men tiderna ska fyllas. Det kan absolut finnas anledning att titta över kring vilka tider som fördelas. Det kan finnas förbättringsåtgärder kring det.

Kvarnling tycker att det har fungerat väl så här långt och ser i dagsläget inget behov av att se över systemet.

– Vi har inte upplevt att det har funnits ett behov av att styra tiderna så hårt. Det är klart att IFK Skövde och Våmbs IF, framför allt IFK, har ju i särklass störst ungdomsverksamhet så de ser kanske att det finns störst behov av att styra upp det mer. Vi utvärderar det här varje år och diskuterar med föreningarna. Är det flera som har reagerat och vill att det ska regleras hårdare så kommer vi att titta på det.