13 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

Västanå får fiberuppkoppling

KVARNHAGEN. 106 VILLOR FÅR MÖJLIGHETEN – 70 VILLAÄGARE KOPPLAR UPP SIG DIREKT:

FIBER TILL FOLKET. Det är mottot i Tibro. 106 villor i Kvarnhagen i Västanå får – om vintern inte blir allt för svår – sin fiberuppkoppling till jul eller senast till nyår. Och drygt 70 av de 106 villaägarna väljer att koppla upp sig direkt.
– Resten har valt att avvakta lite med själva inkopplingen, säger den stadsnätsansvarige Anders Albinsson på Tibro Energi AB.

Något som försvårat grävningsarbetet i Kvarnhagen är den stora mängden sten i marken.

Kristoffer Lundström från grävföretaget Schaktteknik från Tidaholm:

– Ja, det är väldigt mycket sten på sina ställen.

Till jul eller senast nyår hoppas man ändå vara klara med grävningsarbetet och kunna ansluta de 106 villorna i Kvarnhagen.

Och under innevarande vecka avslutar Tibro Enerigi AB sitt med Tibros mått mätt stora fiberarbete i Häggetorpsområdet:

– Det handlar om 54 hus varav 35 valt att koppla upp sig direkt. Det som återstår är att boka tid med några villaägare, så att vi kommer in i fastigheterna.

Och nästa stora område i Tibro blir?

– Vi siktar på Hörnebos 300 villor. Där hoppas vi kunna vara i gång nästa år med första etappen vid Kassörsgatan.

Och sedan?

– Sedan är tanken att vi etappvis jobbar oss vidare mot Ingelsby och Tolsby.

Landsbygden i övrigt då?

– Vi jobbar med den. Där krävs det hjälp av byalag eller eldsjälar som är pådrivande. Ett 30-tal i Spethult norr om Fagersanna är klara.

Områden inom tätorten som är i pipeline för att få fiber är Språttebo (etapp ett) där 26 procent anmält att de vill haka på och Fredsgatan samt Hagagatan, där 37 procent beställt inkoppling:

– Fredsgatan är redan förberedd för fjärrvärme så där handlar det bara om förstärkningsarbeten.

Något som försvårat grävningsarbetet i Kvarnhagen är den stora mängden sten i marken.

Kristoffer Lundström från grävföretaget Schaktteknik från Tidaholm:

– Ja, det är väldigt mycket sten på sina ställen.

Till jul eller senast nyår hoppas man ändå vara klara med grävningsarbetet och kunna ansluta de 106 villorna i Kvarnhagen.

Och under innevarande vecka avslutar Tibro Enerigi AB sitt med Tibros mått mätt stora fiberarbete i Häggetorpsområdet:

– Det handlar om 54 hus varav 35 valt att koppla upp sig direkt. Det som återstår är att boka tid med några villaägare, så att vi kommer in i fastigheterna.

Och nästa stora område i Tibro blir?

– Vi siktar på Hörnebos 300 villor. Där hoppas vi kunna vara i gång nästa år med första etappen vid Kassörsgatan.

Och sedan?

– Sedan är tanken att vi etappvis jobbar oss vidare mot Ingelsby och Tolsby.

Landsbygden i övrigt då?

– Vi jobbar med den. Där krävs det hjälp av byalag eller eldsjälar som är pådrivande. Ett 30-tal i Spethult norr om Fagersanna är klara.

Områden inom tätorten som är i pipeline för att få fiber är Språttebo (etapp ett) där 26 procent anmält att de vill haka på och Fredsgatan samt Hagagatan, där 37 procent beställt inkoppling:

– Fredsgatan är redan förberedd för fjärrvärme så där handlar det bara om förstärkningsarbeten.

  • Anita Enocksson

Aktuella områden

Häggetorpsområdet.

Kvarnhagen i Västanå.

Kommande projekt:

Språttebo, etapp ett.

Fredsgatan och Hagatan.

Hörnebo, första etappen av tre.

Ingelby och Tolsby

Källa: Anders Albinsson, stadsnätsansvarig

Bredband Östra Skaraborg

Tibro Energi AB är ett helägt kommunalt bolag och Tibro kommun är delägare i Bredband Östra Skaraborg tillsammans med de tre kommunerna Hjo, Karlsborg och Tidaholm.

Det gemensamma bredbandsmålet till 2020 är 100 megabit.

Källa: Tibro Stadsnät AB