14 nov 2013 10:54

07 jan 2015 09:49

Fotograferade patients analöppning

KRÄNKANDE

En personlig assistent i Tibro fotograferade på eget initiativ en vårdtagares analöppning med sin arbetsmobil för att visa för sjukvården att personen besväras av hemorrojder.

Efter en vecka visades fotografiet av en tillfällighet för en sjuksköterska i stället för under en planerad patientinformation.

Socialtjänsten beskriver det som ett kränkande och allvarligt missförhållande och har anmält det enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Händelsen har resulterat i ett personalärende.

En personlig assistent i Tibro fotograferade på eget initiativ en vårdtagares analöppning med sin arbetsmobil för att visa för sjukvården att personen besväras av hemorrojder.

Efter en vecka visades fotografiet av en tillfällighet för en sjuksköterska i stället för under en planerad patientinformation.

Socialtjänsten beskriver det som ett kränkande och allvarligt missförhållande och har anmält det enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Händelsen har resulterat i ett personalärende.