18 nov 2013 17:45

07 jan 2015 09:49

Utfarter mot 49:an

BYGGNADSNÄMND

Centerpartiets Jan Gustafsson i Tibro byggnadsnämnd har tagit upp frågan i nämnden om det han anser vara farliga utfarter mot riksväg 49 vid Västanå industriområde.

Byggnadsnämnden beslöt att trafiksäkerheten i området nu ska studeras närmare.

Förvaltningschef Svante Andrén vill i dagsläget inte ha någon personlig åsikt om huruvida det är farliga korsningar där eller inte:

– Vi får se vad vår studie av trafikmiljön kommer fram till.

Centerpartiets Jan Gustafsson i Tibro byggnadsnämnd har tagit upp frågan i nämnden om det han anser vara farliga utfarter mot riksväg 49 vid Västanå industriområde.

Byggnadsnämnden beslöt att trafiksäkerheten i området nu ska studeras närmare.

Förvaltningschef Svante Andrén vill i dagsläget inte ha någon personlig åsikt om huruvida det är farliga korsningar där eller inte:

– Vi får se vad vår studie av trafikmiljön kommer fram till.