18 nov 2013 17:48

07 jan 2015 09:49

Gestaltningsprogram

BYGGNADSNÄMND

Förvaltningschef Svante Andrén:

– Nu är samtliga nämndledamöter informerade och programmet går vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.

I två år har det arbetats med ett gestalningsprogram för Tibro tätort. Nu har byggndsnämndens alla ledamöter fått alla detaljer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslaget under tisdagen.

– Arbetet har utförts av företaget Atkins i Jönköping tillsammans med vår kommunala styrgrupp.

Förvaltningschef Svante Andrén:

– Nu är samtliga nämndledamöter informerade och programmet går vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.

I två år har det arbetats med ett gestalningsprogram för Tibro tätort. Nu har byggndsnämndens alla ledamöter fått alla detaljer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslaget under tisdagen.

– Arbetet har utförts av företaget Atkins i Jönköping tillsammans med vår kommunala styrgrupp.