18 nov 2013 17:47

07 jan 2015 10:04

Kundenkät om bygglov

BYGGNADSNÄMND

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Svante Andrén har låtit göra en kundenkät när det gäller bygglov. 92 tillfrågades och 52 svarade.

Och kommunen klarar sig bra på alla punkter utom en:

– Ja, det kändes bra. Men en sak får vi tänka mer på och det är att vara tydligare med information om vilka avgifter som finns och hur stora de är.

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Svante Andrén har låtit göra en kundenkät när det gäller bygglov. 92 tillfrågades och 52 svarade.

Och kommunen klarar sig bra på alla punkter utom en:

– Ja, det kändes bra. Men en sak får vi tänka mer på och det är att vara tydligare med information om vilka avgifter som finns och hur stora de är.