19 nov 2013 11:16

07 jan 2015 10:04

Sinkad rättegång ger Tibrobo straffrabatt

Göta hovrätt sänker fängelsestraffet mot den 36-årige Tibrobo som under två års tid systematiskt köpte stulna släpfordon, bytte chassinummer och sedan sålde dem vidare.

Tibrobon dömdes i november ifjol av Skaraborgs tingsrätt, mot sitt nekande, för 18 fall av grovt häleri, 18 fall av brukande av falsk urkund och ett försök till bedrägeri till två års fängelse.

Vid ett 20-tal tillfällen mellan februari 2007 och april 2009 köpte han släpfordon som tidigare stulits från bensinstationer, ridklubbar och privatpersoner i Skaraborg, Jönköping och Örebro.

Nya identiteter

Efter köpen bytte mannen dragstänger på släpen och avlägsnade på så sätt chassinumren. Därefter har han gjort registreringsbesiktningar av släpen som då fått nya identiteter.

Med hjälp av falska kvitton har han påstått sig vara ägare och slutligen sålt släpen vidare.

Mannen har för polisen visat upp kvittenser med namn på personer och företag han säger sig ha köpt släpfordonen av. Men ingen av de påstådda ägarna har hittats av polisens utredare.

Förutom fängelsestraffet dömdes Tibrobon också att betala närmare 400 000 kronor i skadestånd till drabbade privatpersoner och företag. Han blir också av med 178 000 kronor som beslagtagits i hans bostad.

”Yrkesmässig karaktär”

36-åringen överklagade den fällande domen till hovrätten. Men under huvudförhandlingen återkallade han stora delar av sitt överklagande. Förhandlingen kom därför endast att gälla påföljden.

En enig hovrätt konstaterar i sin dom att Tibrobons omfattande verksamhet närmast haft en yrkesmässig karaktär och att hans agerande varit mycket förslaget.

Kommer att bli avskedad

Rätten sänker dock straffet till fängelse i ett år och åtta månader. Man tar dels hänsyn till att Tibrobon sannolikt kommer att bli avskedad från sitt arbete, dels att det gick lång mellan det att förundersökningen var avslutad (februari 2011) och åtal väcktes (maj 2012). ”Mannens rätt till rättegång inom skälig tid ska därför anses ha kränkts”, skriver Göta hovrätt.

Tibrobon dömdes i november ifjol av Skaraborgs tingsrätt, mot sitt nekande, för 18 fall av grovt häleri, 18 fall av brukande av falsk urkund och ett försök till bedrägeri till två års fängelse.

Vid ett 20-tal tillfällen mellan februari 2007 och april 2009 köpte han släpfordon som tidigare stulits från bensinstationer, ridklubbar och privatpersoner i Skaraborg, Jönköping och Örebro.

Nya identiteter

Efter köpen bytte mannen dragstänger på släpen och avlägsnade på så sätt chassinumren. Därefter har han gjort registreringsbesiktningar av släpen som då fått nya identiteter.

Med hjälp av falska kvitton har han påstått sig vara ägare och slutligen sålt släpen vidare.

Mannen har för polisen visat upp kvittenser med namn på personer och företag han säger sig ha köpt släpfordonen av. Men ingen av de påstådda ägarna har hittats av polisens utredare.

Förutom fängelsestraffet dömdes Tibrobon också att betala närmare 400 000 kronor i skadestånd till drabbade privatpersoner och företag. Han blir också av med 178 000 kronor som beslagtagits i hans bostad.

”Yrkesmässig karaktär”

36-åringen överklagade den fällande domen till hovrätten. Men under huvudförhandlingen återkallade han stora delar av sitt överklagande. Förhandlingen kom därför endast att gälla påföljden.

En enig hovrätt konstaterar i sin dom att Tibrobons omfattande verksamhet närmast haft en yrkesmässig karaktär och att hans agerande varit mycket förslaget.

Kommer att bli avskedad

Rätten sänker dock straffet till fängelse i ett år och åtta månader. Man tar dels hänsyn till att Tibrobon sannolikt kommer att bli avskedad från sitt arbete, dels att det gick lång mellan det att förundersökningen var avslutad (februari 2011) och åtal väcktes (maj 2012). ”Mannens rätt till rättegång inom skälig tid ska därför anses ha kränkts”, skriver Göta hovrätt.

  • Lars Berthilsson