21 nov 2013 07:00

07 jan 2015 10:04

Vill ha möte om Örlens framtid

KSAU

Kommunstyrelsen arbetsutskott vill att det hålls ett möte i början på 2014 om Örlen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bjuda in medlemmarna i ”Örlens sänkningsföretag från år 1912-1915” till ett möte för att diskutera eventuella åtgärder.

Fastighetsägare i södra delen vill att kommunen tar initiativ till en rensning av sjön – och att det tas fram en ny ägarförteckning.

För ett år sedan var vattennivån rekordhög och kommunen var med och bekostade en rensning.

Nu är dock nivån 80 centimeter lägre.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bjuda in medlemmarna i ”Örlens sänkningsföretag från år 1912-1915” till ett möte för att diskutera eventuella åtgärder.

Fastighetsägare i södra delen vill att kommunen tar initiativ till en rensning av sjön – och att det tas fram en ny ägarförteckning.

För ett år sedan var vattennivån rekordhög och kommunen var med och bekostade en rensning.

Nu är dock nivån 80 centimeter lägre.