21 nov 2013 16:41

23 jan 2015 15:34

Mässa för apokalyptiskt tid

Annorlunda domsöndagsmässa

Denna domssöndag bjuds det på en annorlunda mässa i Kyrkefalla kyrka; ”Mässa för en apokalyptisk tid” av Mauricio de Carvalho för kör, solister, piano och orgel.

Piano och orgel är en inte så vanlig instrumentkombination men båda har en stor uttryckskapacitet och Mauricio bestämde sig för att utnyttja detta.

Pianot används från de mjukaste suggestiva toner till råa perkussiva passager nästan som ett slagverk och orgeln får också använda hela sitt register.

Musiken i mässan är varierande och har många referenser till olika perioder i västmusikens historia. Mässan är för övrigt inte obekant för Tibroborna. Den har framförts i samarbete mellan Kyrkefalla kyrkokör och andra körer som St. Helena kyrkokör i Skövde och Olaus Petri kyrkokör i Örebro. Mässan har också framförts i Helsingfors.

På söndag medverkar Kyrkefalla kyrkokör med en del vänner. Solister är Björn Berling, bas, Elisabeth Persson, sopran, och Gerts Gillberg är liturg. Söndagens präst är Kerstin Pilblad och diakon Ulrika Åshagen.

Piano och orgel är en inte så vanlig instrumentkombination men båda har en stor uttryckskapacitet och Mauricio bestämde sig för att utnyttja detta.

Pianot används från de mjukaste suggestiva toner till råa perkussiva passager nästan som ett slagverk och orgeln får också använda hela sitt register.

Musiken i mässan är varierande och har många referenser till olika perioder i västmusikens historia. Mässan är för övrigt inte obekant för Tibroborna. Den har framförts i samarbete mellan Kyrkefalla kyrkokör och andra körer som St. Helena kyrkokör i Skövde och Olaus Petri kyrkokör i Örebro. Mässan har också framförts i Helsingfors.

På söndag medverkar Kyrkefalla kyrkokör med en del vänner. Solister är Björn Berling, bas, Elisabeth Persson, sopran, och Gerts Gillberg är liturg. Söndagens präst är Kerstin Pilblad och diakon Ulrika Åshagen.