23 nov 2013 11:39

07 jan 2015 09:49

VA-taxan upp fyra procent

VA-taxan föreslås höjas med fyra procent nästa år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse och fullmäktige att säga ja till det.

Kommunarådet Claes Jägevall (FP):

– Det normala har varit att höja enbart med den vanliga indexuppräkningen, det vill säga runt två procent, men nu ser vi att det inte blir tillräckligt för 2014.

Höjningen gäller enbart brukningsavgiften medan anslutnings- och anläggningsavgifter föreslås vara oförändrade.

VA-taxan föreslås höjas med fyra procent nästa år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse och fullmäktige att säga ja till det.

Kommunarådet Claes Jägevall (FP):

– Det normala har varit att höja enbart med den vanliga indexuppräkningen, det vill säga runt två procent, men nu ser vi att det inte blir tillräckligt för 2014.

Höjningen gäller enbart brukningsavgiften medan anslutnings- och anläggningsavgifter föreslås vara oförändrade.