25 nov 2013 14:33

23 jan 2015 15:35

En mässa med visioner

Mycket folk kom till Kyrkefalla kyrka för att lyssna till mässan för en apokalyptisk tid med bland andra Kyrkefalla kyrkokör.

Uppenbarelseboken eller Apokalypsen är den sista skriften i Nya testamentet. Den apokalyptiska litteraturen behandlar både nutid och framtid och det är visionerna som är karakteristiska för den här formen av litteratur.

– Utan Uppenbarelseboken skulle Bibeln sakna avslutning. Men vilken avslutning får den inte med denna bok, säger komminister Joachim Leijon som i programbladet gjort en introduktion för besökarna.

Sanningen segrar

Uppenbarelseboken visar i klara färger att det är sanningen och rättfärdigheten som avgår med segern. Ondskan och lögnen besegras. Mässan för en apokalyptisk tid har skrivits av Tibromusikern Mauricio de Carvalho. Kompositören själv satt vid pianot och Jenny de Carvalho spelade orgel. Kyrkefalla kyrkokör dirigerades av Hans Engvall och de hade till sin hjälp några av körens vänner. Som solister medverkade sopranen Elisabeth Persson, basen Björn Berling samt Gerts Tullberg som var liturg.

Läsning ur Bibeln

Mässans olika delar blandades med läsning ur Uppenbarelseboken. Prästen Kerstin Pilblad och diakon Ulrika Åshagen svarade för läsningen. Mässan inleds med ett introitus med tre uppmanande ackord som likt trumpeter ska få folket att lystra. Den fortsätter med kyrie som är både ett ömsint vädjande och ett desperat ropande till Herren. Det avslutande postludiet använder delvis samma musik som i inledningen av mässan.

Uppenbarelseboken eller Apokalypsen är den sista skriften i Nya testamentet. Den apokalyptiska litteraturen behandlar både nutid och framtid och det är visionerna som är karakteristiska för den här formen av litteratur.

– Utan Uppenbarelseboken skulle Bibeln sakna avslutning. Men vilken avslutning får den inte med denna bok, säger komminister Joachim Leijon som i programbladet gjort en introduktion för besökarna.

Sanningen segrar

Uppenbarelseboken visar i klara färger att det är sanningen och rättfärdigheten som avgår med segern. Ondskan och lögnen besegras. Mässan för en apokalyptisk tid har skrivits av Tibromusikern Mauricio de Carvalho. Kompositören själv satt vid pianot och Jenny de Carvalho spelade orgel. Kyrkefalla kyrkokör dirigerades av Hans Engvall och de hade till sin hjälp några av körens vänner. Som solister medverkade sopranen Elisabeth Persson, basen Björn Berling samt Gerts Tullberg som var liturg.

Läsning ur Bibeln

Mässans olika delar blandades med läsning ur Uppenbarelseboken. Prästen Kerstin Pilblad och diakon Ulrika Åshagen svarade för läsningen. Mässan inleds med ett introitus med tre uppmanande ackord som likt trumpeter ska få folket att lystra. Den fortsätter med kyrie som är både ett ömsint vädjande och ett desperat ropande till Herren. Det avslutande postludiet använder delvis samma musik som i inledningen av mässan.

  • Börje Sahlén