25 nov 2013 15:04

23 jan 2015 15:35

Femton år med "Glada toner"

Under femton års tid har sånggruppen ”Glada toner” spridit glädje i kyrkor, på äldreboenden och i föreningar.

Gruppen hör hemma inom Frälsningsarmén i Skara och består av ett 15-tal medlemmar. I Tibro har de varit ett flertal gånger och det senaste besöket var då Blåbandsföreningen arrangerade en sångkväll i Blåbandsgården. Elsie Johanson leder gruppen.

– Vi började som en liten grupp. Men så kom vi i kontakt med DHR i Skara och resultatet blev Frälsningsarméns och DHR:s sånggrupp, berättar Elsie.

Flera skivinspelningar

Senare bytte man namn till ”Glada toner” och för att få vara med i gruppen ska man antingen vara soldat i Frälsningsarmén, medlem av deras stödgrupp eller vara med i DHR. De har hunnit med mycket under åren som gått, inte mindre än fem cd-skivor har spelats in plus en dvd.

– Inkomsterna från skivförsäljningen går bland annat till den buss som vi använder då vi åker ut och sjunger, säger Elsie.

Sångblad

För att publiken ska kunna sjunga med har gruppen tagit fram ett sångblad med de mest önskade sångerna. Publiken i Blåbandsgården var duktiga på att ta del i sången och i ”Knäna böj och armar uppåt sträck” fick de också tillfälle att göra lite gymnastik. Den nämnda sången var en av flera som skrivits av Carl Öst. I Tibro var gruppen förstärkt med några lokala dragspelare vilka tillsammans med gruppens egen elbasist och gitarrist ackompanjerade sångerna. För Elsie Johanson blev besöket i Tibro även en träff med gamla arbetskamrater från bankvärlden. En av dessa, Sune Gustafsson, ingick i kompgruppen men spelade också en mazurka på durspel.

– Jag har också en annan anknytning till Tibro. Min mamma jobbade för många år sedan på Larssons Bageri, säger Elsie.

Gruppen hör hemma inom Frälsningsarmén i Skara och består av ett 15-tal medlemmar. I Tibro har de varit ett flertal gånger och det senaste besöket var då Blåbandsföreningen arrangerade en sångkväll i Blåbandsgården. Elsie Johanson leder gruppen.

– Vi började som en liten grupp. Men så kom vi i kontakt med DHR i Skara och resultatet blev Frälsningsarméns och DHR:s sånggrupp, berättar Elsie.

Flera skivinspelningar

Senare bytte man namn till ”Glada toner” och för att få vara med i gruppen ska man antingen vara soldat i Frälsningsarmén, medlem av deras stödgrupp eller vara med i DHR. De har hunnit med mycket under åren som gått, inte mindre än fem cd-skivor har spelats in plus en dvd.

– Inkomsterna från skivförsäljningen går bland annat till den buss som vi använder då vi åker ut och sjunger, säger Elsie.

Sångblad

För att publiken ska kunna sjunga med har gruppen tagit fram ett sångblad med de mest önskade sångerna. Publiken i Blåbandsgården var duktiga på att ta del i sången och i ”Knäna böj och armar uppåt sträck” fick de också tillfälle att göra lite gymnastik. Den nämnda sången var en av flera som skrivits av Carl Öst. I Tibro var gruppen förstärkt med några lokala dragspelare vilka tillsammans med gruppens egen elbasist och gitarrist ackompanjerade sångerna. För Elsie Johanson blev besöket i Tibro även en träff med gamla arbetskamrater från bankvärlden. En av dessa, Sune Gustafsson, ingick i kompgruppen men spelade också en mazurka på durspel.

– Jag har också en annan anknytning till Tibro. Min mamma jobbade för många år sedan på Larssons Bageri, säger Elsie.

  • Börje Sahlén