25 nov 2013 21:19

23 jan 2015 15:35

"Ska Tibro inte ha någon budgetdebatt?"

Kristdemokraternas Annika Eklund blev både häpen, sårad och arg över svaret hon fick när hon ville debattera 2014 års budget i Tibros fullmäktige. Hon fick inte debattera.

– Alla andra kommuner har budgetdebatter i november, varför inte vi i Tibro?

Ordförande Ann-Britt Danielsson, (M) upplyste henne om att ”den debatten togs i juni”, men tillade att inför 2015 bör nog fullmäktige ”fundera kring detta”.

En frustrerad Annika till SLA:

– I juni togs enbart ramarna och skattesatsen och nu tar vi enbart ramjusteringar. Så när är det tänkt att vi politiker ska debattera?

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP) medgav efteråt:

– Det blev lite fel i år, nästa år ska vi ta ”siffror och text” samtidigt.

Unikt för i höst är att prognosen för intäkter räknats upp med 7,5 miljoner.

Det beror på mer skattepengar 2,3 miljoner, större statsbidrag 1,5 miljon och det kommunala utjämningssystemet.

Totalt fördelades i måndags kväll 7,5 miljoner – kommunstyrelsen håller än så länge inne återbetalningen av försäkringspremier från AFA på 4,9 miljoner.

Skattehöjningen på 50 öre som ger 9 miljoner är redan medräknad i juniramen.

Fördelningen: Utveckling av ”socioekonomiska metoder” 400 000 i tre år, trivselarrangemang 400 000, Inredia driftavtal 900 000, barn och utbildning 1,6 miljoner, socialnämnden 500 000, föreningslån 350 000 och bostadsanpassningsbidrag 425 000. För fjärrvärme till Häggetorpsskolan anslogs 3,5 miljoner.

– Alla andra kommuner har budgetdebatter i november, varför inte vi i Tibro?

Ordförande Ann-Britt Danielsson, (M) upplyste henne om att ”den debatten togs i juni”, men tillade att inför 2015 bör nog fullmäktige ”fundera kring detta”.

En frustrerad Annika till SLA:

– I juni togs enbart ramarna och skattesatsen och nu tar vi enbart ramjusteringar. Så när är det tänkt att vi politiker ska debattera?

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP) medgav efteråt:

– Det blev lite fel i år, nästa år ska vi ta ”siffror och text” samtidigt.

Unikt för i höst är att prognosen för intäkter räknats upp med 7,5 miljoner.

Det beror på mer skattepengar 2,3 miljoner, större statsbidrag 1,5 miljon och det kommunala utjämningssystemet.

Totalt fördelades i måndags kväll 7,5 miljoner – kommunstyrelsen håller än så länge inne återbetalningen av försäkringspremier från AFA på 4,9 miljoner.

Skattehöjningen på 50 öre som ger 9 miljoner är redan medräknad i juniramen.

Fördelningen: Utveckling av ”socioekonomiska metoder” 400 000 i tre år, trivselarrangemang 400 000, Inredia driftavtal 900 000, barn och utbildning 1,6 miljoner, socialnämnden 500 000, föreningslån 350 000 och bostadsanpassningsbidrag 425 000. För fjärrvärme till Häggetorpsskolan anslogs 3,5 miljoner.

  • Anita Enocksson