26 nov 2013 17:21

07 jan 2015 10:05

Oro för barn

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta handläggningen av ett ärende som anmälts av kriminalvården och som gäller oro för ett barn som placerats i familjehem.

Klagomålet rörde handläggningen vid individ och familjeomsorgen i Tibro och att fadern stod som vårdnadshavare.

IVO bedömer att nämnden utrett barnets behov inför faderns frigivning och finner inga skäl att rikta någon kritik på delar av handläggningen som man nu har granskat.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att avsluta handläggningen av ett ärende som anmälts av kriminalvården och som gäller oro för ett barn som placerats i familjehem.

Klagomålet rörde handläggningen vid individ och familjeomsorgen i Tibro och att fadern stod som vårdnadshavare.

IVO bedömer att nämnden utrett barnets behov inför faderns frigivning och finner inga skäl att rikta någon kritik på delar av handläggningen som man nu har granskat.