26 nov 2013 17:22

07 jan 2015 10:05

Ville ha återremiss

Keith Alvarssons medborgarförslag om en annan fördelning av tider i hallar och lokaler till förmån för barn och ungdomar avslogs av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut blev att en ny prövning kan göras först när det finns mer hallyta att tillgå.

Innan klubban föll äntrade Keith talarstolen för att yrka på återremiss:

– Mitt förslag kostar ingenting! I dag prioriteras vuxnas aktiviteter och denna syn bygger på regler från 1980-talet. Det är kanske dags att ändra på det?

Keith Alvarssons medborgarförslag om en annan fördelning av tider i hallar och lokaler till förmån för barn och ungdomar avslogs av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslut blev att en ny prövning kan göras först när det finns mer hallyta att tillgå.

Innan klubban föll äntrade Keith talarstolen för att yrka på återremiss:

– Mitt förslag kostar ingenting! I dag prioriteras vuxnas aktiviteter och denna syn bygger på regler från 1980-talet. Det är kanske dags att ändra på det?