28 nov 2013 12:35

23 jan 2015 15:35

En hjärtesak i Tibro

Tibro kommun har placerat ut 15 hjärtstartare på platser där många människor rör sig. Den senaste är uppsatt på ytterväggen till kommunhusets entré.

Forskningen visar att den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt- och lungräddning kan många liv räddas.

Men samtidigt som allt fler griper in tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats säger Rune Eriksson, säkerhetsansvarig i Tibro kommun:

– I Tibro var mediantiden från att samtalet kom in till 112 till att ambulansen var på plats 17,7 minuter under 2012. Under 2009 låg mediantiden på 16,3 minuter.

Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting uppger han vidare:

– Eftersom varje minut räknas vid hjärtstopp är det en oroväckande utveckling att det tar allt längre tid för ambulansen att rycka ut.

Vi behöver därför alla hjälpas åt för att rädda livet på fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärt- och lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen som pågår till och med 2015 är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Tror du apparaten får vara hel?

– Det hoppas jag, den har ett larm som tjuter väldigt högt.

Forskningen visar att den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt- och lungräddning kan många liv räddas.

Men samtidigt som allt fler griper in tar det allt längre tid innan ambulansen är på plats säger Rune Eriksson, säkerhetsansvarig i Tibro kommun:

– I Tibro var mediantiden från att samtalet kom in till 112 till att ambulansen var på plats 17,7 minuter under 2012. Under 2009 låg mediantiden på 16,3 minuter.

Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting uppger han vidare:

– Eftersom varje minut räknas vid hjärtstopp är det en oroväckande utveckling att det tar allt längre tid för ambulansen att rycka ut.

Vi behöver därför alla hjälpas åt för att rädda livet på fler som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärt- och lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen som pågår till och med 2015 är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Tror du apparaten får vara hel?

– Det hoppas jag, den har ett larm som tjuter väldigt högt.

  • Anita Enocksson

Fakta

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Cirka 500 av dem överlever.

75 procent av dem som drabbades av ett bevittnat hjärtstopp i Västra Götaland 2010 - 2012 fick hjärt-lungräddning innan ambulansen kom.

I landet var andelen 73 procent år 2012, en kraftig ökning sedan 1992 då 40 procent fick hjälp.

Källa: Svenska Hjärt- och lungräddningsregistrets årsrapport