04 dec 2013 13:47

07 jan 2015 09:50

Allsång med T-kören

T-kören arrangerar som traditionen bjuder sitt julcafé i församlingshemmet på måndag den 9 december.

Kören har nu utökats med en del nya medlemmar och den manliga sidan har förstärkts vilket ger ännu mer tyngd i stämmorna.

Kören leds Sven Hammarström och han och Husbandet ser fram mot att få ge publiken en gemytlig kväll med allsång, julklappslotterier, god förplägnad, trevlig samvaro i julens tecken.

Tilläggas kan att fredagen före jul framträder kören på Allégården och dagverksamheten.

T-kören arrangerar som traditionen bjuder sitt julcafé i församlingshemmet på måndag den 9 december.

Kören har nu utökats med en del nya medlemmar och den manliga sidan har förstärkts vilket ger ännu mer tyngd i stämmorna.

Kören leds Sven Hammarström och han och Husbandet ser fram mot att få ge publiken en gemytlig kväll med allsång, julklappslotterier, god förplägnad, trevlig samvaro i julens tecken.

Tilläggas kan att fredagen före jul framträder kören på Allégården och dagverksamheten.