11 dec 2013 14:09

07 jan 2015 09:50

Dumpade tak i Örlen

Länsstyrelsen har fått en anmälan om nedskräpning av sjön Örlen. Enligt länsstyrelsens verkar det inte komma från någon vattenverksamhet, utan bör i första hand betraktas som nedskräpning.

I anmälan uppges att en fastighetsägare med strandtomt lagt ut större stenar flera meter ut i sjön framför sin fastighet. Fastighetsägaren har också bytt sitt tegeltak och dumpat tegelpannorna i sjön.

Länsstyrelsen har skickat över ärendet för handläggning till Tibro kommun och vill få del av kommunens bedömning.

Länsstyrelsen har fått en anmälan om nedskräpning av sjön Örlen. Enligt länsstyrelsens verkar det inte komma från någon vattenverksamhet, utan bör i första hand betraktas som nedskräpning.

I anmälan uppges att en fastighetsägare med strandtomt lagt ut större stenar flera meter ut i sjön framför sin fastighet. Fastighetsägaren har också bytt sitt tegeltak och dumpat tegelpannorna i sjön.

Länsstyrelsen har skickat över ärendet för handläggning till Tibro kommun och vill få del av kommunens bedömning.