11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 09:50

Ja till Skaraborgs kulturplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att anta Kulturplan Skaraborg - målbild 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har beslutat att anta Kulturplan Skaraborg - målbild 2020.

Den handlar bland annat om att stärka biblioteks- och biografutvecklingen, tillvarata och utvekla ungas rätt och inflytande samt inte minst utveckla gästspel- och turnéveksamhet och säkerställa arrangörsstödet.

Tibros nämns inte så ofta i detta dokument, men under avsnittet arrangemang och festivaler finns exempelvis ”Uppochner” på Ånaplan med.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, har beslutat att anta Kulturplan Skaraborg - målbild 2020.

Den handlar bland annat om att stärka biblioteks- och biografutvecklingen, tillvarata och utvekla ungas rätt och inflytande samt inte minst utveckla gästspel- och turnéveksamhet och säkerställa arrangörsstödet.

Tibros nämns inte så ofta i detta dokument, men under avsnittet arrangemang och festivaler finns exempelvis ”Uppochner” på Ånaplan med.