11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 09:50

Lärkan kan granskas

Kommunstyrelsens arbetstskott gav grönt ljus till en granskningsutställning.

Kommunstyrelsens arbetstskott, ksau, gav grönt ljus till en så kallad granskningsutställning för den nya detaljplanen för del av fastigheten Lärkan 1 och 2 med flera i centrala Tibro.

Planen syftar till att ändra markanvändningen så att den bland annat medger ett permanent bygglov för den privata vårdcentralen där.

Tidigare mark avsedd för bostadsändamål utgår och Telia Soneras anläggningar på fastigheten avgränsas.

Kommunstyrelsens arbetstskott, ksau, gav grönt ljus till en så kallad granskningsutställning för den nya detaljplanen för del av fastigheten Lärkan 1 och 2 med flera i centrala Tibro.

Planen syftar till att ändra markanvändningen så att den bland annat medger ett permanent bygglov för den privata vårdcentralen där.

Tidigare mark avsedd för bostadsändamål utgår och Telia Soneras anläggningar på fastigheten avgränsas.