11 dec 2013 06:00

07 jan 2015 10:06

Projektering av ny sporthall

Investeringar i pågående projekt 2013 ska flyttas över till 2014.

Investeringar i pågående projekt 2013 ska flyttas över till 2014. För kommunstyrelsen handlar det om ärendehanteringssystem, för samhällsbyggnad om Forums utveckling, projektering av en ny sporthall och belysning på nytt elljusspår i Rankås och för barn och utbildning om inventarier till förskolan Ängen. För att inte tappa fart föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott, ksau, att arbetena fortgår.

Pengar från klara projekt som fick en lägre kostnad klubbas i samband med årsredovisningen i mars.

Investeringar i pågående projekt 2013 ska flyttas över till 2014. För kommunstyrelsen handlar det om ärendehanteringssystem, för samhällsbyggnad om Forums utveckling, projektering av en ny sporthall och belysning på nytt elljusspår i Rankås och för barn och utbildning om inventarier till förskolan Ängen. För att inte tappa fart föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott, ksau, att arbetena fortgår.

Pengar från klara projekt som fick en lägre kostnad klubbas i samband med årsredovisningen i mars.