16 dec 2013 17:18

07 jan 2015 10:06

Klagomål mot vårdcentrals foton

Inspektionen för vård och omsorg har utrett ett klagomål mot Tibro vårdcentral och kommit fram till att vårdcentralen har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Klagomålet gäller ett bemötandet i ett misshandelsfall, där personal enligt anmälaren tog så dåliga fotografier att de var värdelösa som bevismaterial.

Klagomålet har dock inte haft betydelse för patientsäkerheten och frågor som gäller bemötande inom hälso- och sjukvård som drivs av regionen, eller har avtal med regionen, hanteras i Patientnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg har utrett ett klagomål mot Tibro vårdcentral och kommit fram till att vårdcentralen har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Klagomålet gäller ett bemötandet i ett misshandelsfall, där personal enligt anmälaren tog så dåliga fotografier att de var värdelösa som bevismaterial.

Klagomålet har dock inte haft betydelse för patientsäkerheten och frågor som gäller bemötande inom hälso- och sjukvård som drivs av regionen, eller har avtal med regionen, hanteras i Patientnämnden.