20 dec 2013 16:51

07 jan 2015 09:50

Offecct expanderar i Tibro

BLIR MAJORITETSÄGARE I MÖBELDESIGN I TIBRO AB:

Offecct AB i Tibro övertar nu majoriteten i Möbeldesign i Tibro AB genom sitt köp av 51 procent av aktierna.

Den tidigare företagsledningen kommer fortsatt vara delägare tillsammans med Offecct AB i bolaget Möbeldesign i Tibro AB.

– Genom förvärvet kan vi öka tillverkningskapaciteten och även få del av den höga flexibilitet som allt mer efterfrågas i inredningsprojekten, säger Offeccts vd Kurt Tingdal i pressmeddelandet och fortsätter.

– Vi ser den ständigt ökade efterfrågan av specialanpassning av möbler och inredning för att tillgodose arkitekter och inredares behov, nu och i framtiden.

Möbeldesign grundat 1985 har under åren utvecklats till att bli en uppskattad producent av stoppmöbler.

Bland kunderna finns ledande inredningsföretag i Norden och flera producenter av designmöbler inom både konsument- och offentlig miljö.

Möbeldesign tillverkar sedan lång tid tillbaka även delar av Offecct´s designkollektion.

Genom samgåendet får båda parter ytterligare möjlighet att växa och gemensamt utveckla hantverkskunnandet inom svensk stoppmöbelproduktion.

Möbeldesign har nyligen gjort investeringar i en modern maskinpark för som ökar flexibiliteten och kvaliteten inom tillskärning och sömnad av textil och läder.

– I dag är en stor del av volymen inom offentlig miljö unikt utvecklad för varje enskild kund och projekt. I och med det nu utökade samarbetet med Offecct kan vi få del av ett större nätverk av kunder och arkitektkontakter, säger Möbeldesigns vd Jukka Tallbacka.

Den tidigare företagsledningen kommer fortsatt vara delägare tillsammans med Offecct AB i bolaget Möbeldesign i Tibro AB.

– Genom förvärvet kan vi öka tillverkningskapaciteten och även få del av den höga flexibilitet som allt mer efterfrågas i inredningsprojekten, säger Offeccts vd Kurt Tingdal i pressmeddelandet och fortsätter.

– Vi ser den ständigt ökade efterfrågan av specialanpassning av möbler och inredning för att tillgodose arkitekter och inredares behov, nu och i framtiden.

Möbeldesign grundat 1985 har under åren utvecklats till att bli en uppskattad producent av stoppmöbler.

Bland kunderna finns ledande inredningsföretag i Norden och flera producenter av designmöbler inom både konsument- och offentlig miljö.

Möbeldesign tillverkar sedan lång tid tillbaka även delar av Offecct´s designkollektion.

Genom samgåendet får båda parter ytterligare möjlighet att växa och gemensamt utveckla hantverkskunnandet inom svensk stoppmöbelproduktion.

Möbeldesign har nyligen gjort investeringar i en modern maskinpark för som ökar flexibiliteten och kvaliteten inom tillskärning och sömnad av textil och läder.

– I dag är en stor del av volymen inom offentlig miljö unikt utvecklad för varje enskild kund och projekt. I och med det nu utökade samarbetet med Offecct kan vi få del av ett större nätverk av kunder och arkitektkontakter, säger Möbeldesigns vd Jukka Tallbacka.

  • Anita Enocksson