21 dec 2013 06:00

07 jan 2015 09:50

Brister inom särskilt stöd

SKOLINSPEKTIONEN. GRUNDSKOLAN I TIBRO:

Tibro kommun har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för de brister som finns inom skolan för bland annat särskilt stöd och erbjudande av utbildning.

Skolinspektionen säger i ett beslut att kommunen dock vidtagit tillräckliga åtgärder för att de brister som påtalades för ett år sedan gällande undervisning, utveckling, lärande, betyg, ledning och organisation.Tillsynen avslutas därför i de delarna.

Skolinspektionen bedömer dock att Tibro kommun inte vidtagit tillräckliga åtgärder för bristerna inom särskilt stöd och erbjudande av utbildning.

Skolinspektionen förelägger nu kommunen på nytt att vidta åtgärder så att grundskolornas arbete inom dessa bedömningsområden uppfyller skollagens krav.

l detta ingår att Nyboskolan ska ge studiehandledning på modersmålet till elever som har behov av det.

För eleverna vid Smulebergsskolan ska det filmas elevhälsa som omfattar psykosociala insatser.

Kommunen ska senast i mars inkomma till Skolinspektionen med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

Skolinspektionen säger i ett beslut att kommunen dock vidtagit tillräckliga åtgärder för att de brister som påtalades för ett år sedan gällande undervisning, utveckling, lärande, betyg, ledning och organisation.Tillsynen avslutas därför i de delarna.

Skolinspektionen bedömer dock att Tibro kommun inte vidtagit tillräckliga åtgärder för bristerna inom särskilt stöd och erbjudande av utbildning.

Skolinspektionen förelägger nu kommunen på nytt att vidta åtgärder så att grundskolornas arbete inom dessa bedömningsområden uppfyller skollagens krav.

l detta ingår att Nyboskolan ska ge studiehandledning på modersmålet till elever som har behov av det.

För eleverna vid Smulebergsskolan ska det filmas elevhälsa som omfattar psykosociala insatser.

Kommunen ska senast i mars inkomma till Skolinspektionen med en redovisning av de åtgärder som vidtagits.

  • Anita Enocksson