08 jan 2014 18:21

07 jan 2015 09:51

Nybo och Fågelvik når inte sparkrav

Barn och utbildningsnämnden konstaterar att Nyboskolan och Fågelviksgymnasiet inte når de beslutade ekonomiska åtgärdskraven för 2013.

Ordförande Kenth Wengholm (M):

– Den totala årsprognosen på minus 5,4 miljoner håller dock.

Enligt prognosen för november redovisar Nyboskolan ett underskott på 901 000. Det är ett ett avvikande på 243 000 mot beslutad åtgärdsplan på 658 000.

Fågelviksgymnasiet har ett avvikande underskott på 684 00 gentemot beslutad åtgärdsplan. Uppdraget var att nå 6 093 000 men det blev 6 794 000.

Ordförande Kenth Wengholm (M):

– Den totala årsprognosen på minus 5,4 miljoner håller dock.

Enligt prognosen för november redovisar Nyboskolan ett underskott på 901 000. Det är ett ett avvikande på 243 000 mot beslutad åtgärdsplan på 658 000.

Fågelviksgymnasiet har ett avvikande underskott på 684 00 gentemot beslutad åtgärdsplan. Uppdraget var att nå 6 093 000 men det blev 6 794 000.