12 jan 2014 14:00

23 jan 2015 15:37

Bilvrak i diket – i veckor

Bilen har legat där i veckor i diket vid väg 201 mellan Tibro och Hjo. Den sista tiden med polisens avspärrningsband. Läsare har hört av sig till SLA och undrat: ”Hur länge får bilvrak ligga så?”

SLA skickade frågan vidare till polisen som svarar att det är bilägarens ansvar ”såvida vraket inte utgör en trafikfara”.

Kommunen kan också flytta bilen, men bara om den inkränktar på framkomligheten eller snöröjningen.

Bilen har legat där i veckor i diket vid väg 201 mellan Tibro och Hjo. Den sista tiden med polisens avspärrningsband. Läsare har hört av sig till SLA och undrat: ”Hur länge får bilvrak ligga så?”

SLA skickade frågan vidare till polisen som svarar att det är bilägarens ansvar ”såvida vraket inte utgör en trafikfara”.

Kommunen kan också flytta bilen, men bara om den inkränktar på framkomligheten eller snöröjningen.