05 feb 2014 06:00

23 jan 2015 15:38

Alexandra blev vd

Alexandra Norlander Tornberg har utsetts till vd för näringslivsbolaget InTibro AB. Det beskedet lämnades under tisdagen.
– Jätteroligt! Jag har ju sett kraften och viljan i Tibro.

Tillförordnad vd Ola Söderpalm uppger att Alexandra Norlander Tornberg valdes ut bland sju kompetenta sökande och ”väldigt många lycksökare”.

Mot slutet återstod två. En från Skövde och en från Tibro – den ena från det privata näringslivet och den andra från den offentliga sektorn.

Valet föll på Alexandra Norlander Tornberg. Bosatt i Skövde och tjänstledig från Arbetsförmedlingen i Skövde. Där är hon utbildningssamordnare för fem kommuner i Skaraborg med kundansvar gentemot arbetsgivare.

Men just nu är hon som sagt tjänstledig.

Hon leder fram till och med den sista mars ett projekt i Tibro där hon är koordinator för unga jobbsökande. Projektet är kommunalt och ska minska den cirka 15-procentiga ungdomsarbetslösheten bland Tibros 18-24- åringar.

Hur känns det att bli vd?

– Jätteroligt! Jag har ju sett kraften och viljan i Tibro. Tibro sticker verkligen ut bland kommunerna.

Alexandras bas blir Inrediahuset, där även projektet finns.

– Jag har bett att få fullfölja projektet som löper ut den sista mars.

I rollen som vd får hon åter fokusera på ungdomsarbetslösheten tillägger Ola:

– Bolagets vision går parallellt med kommunens Vision 2017.

– Vårt mål är att det inte ska finnas någon ungdomsarbetslöshet i Tibro 2017.

Tillförordnad vd Ola Söderpalm uppger att Alexandra Norlander Tornberg valdes ut bland sju kompetenta sökande och ”väldigt många lycksökare”.

Mot slutet återstod två. En från Skövde och en från Tibro – den ena från det privata näringslivet och den andra från den offentliga sektorn.

Valet föll på Alexandra Norlander Tornberg. Bosatt i Skövde och tjänstledig från Arbetsförmedlingen i Skövde. Där är hon utbildningssamordnare för fem kommuner i Skaraborg med kundansvar gentemot arbetsgivare.

Men just nu är hon som sagt tjänstledig.

Hon leder fram till och med den sista mars ett projekt i Tibro där hon är koordinator för unga jobbsökande. Projektet är kommunalt och ska minska den cirka 15-procentiga ungdomsarbetslösheten bland Tibros 18-24- åringar.

Hur känns det att bli vd?

– Jätteroligt! Jag har ju sett kraften och viljan i Tibro. Tibro sticker verkligen ut bland kommunerna.

Alexandras bas blir Inrediahuset, där även projektet finns.

– Jag har bett att få fullfölja projektet som löper ut den sista mars.

I rollen som vd får hon åter fokusera på ungdomsarbetslösheten tillägger Ola:

– Bolagets vision går parallellt med kommunens Vision 2017.

– Vårt mål är att det inte ska finnas någon ungdomsarbetslöshet i Tibro 2017.

  • Anita Enocksson

Om InTibro AB

Vid årskiftet övertog det företagsägda näringslivsbolaget InTibro AB det kommersiella ansvaret för Inrediafastigheten.

Bolaget ska i samverkan med kommunens näringslivsenhet (Tillväxt Tibro) verka för det samlade näringslivets intressen.

Man ska se till att Inrediakonceptet även omfattar all övrig näringslivsverksamhet i Tibroområdet.

Ett annat mål är att få ner ungdomsarbetslösheten till noll år 2017.

Källa: Tf vd Ola Söderpalm