20 feb 2014 17:19

07 jan 2015 09:52

Lugnande besked om asylboende

Socialnämndens ordförande Bengt Andersson (C) har fått signaler på oro från grannar, personal och anhöriga när det gäller det planerade asylboendet i Bäcklidens tomma avdelningar som ska öppnas i juni.

– Vi har fått kritik för att det kommer för nära de äldre. Men asylboendet ska vara bemannat dygnet om.

– Vi har fått kritik för att det kommer för nära de äldre. Men asylboendet ska vara bemannat dygnet om.