10 mar 2014 17:14

07 jan 2015 09:53

72 000 kronor till idrottsutbildning

Kultur och fitidsnämnden har godkänt överenskommelsen för 2014 mellan Tibro kommun och Sisu Idrottsutbildarna. Det handlar om det årliga kommunbidraget.

Det det årliga bidraget till Sisu Idrottsutbildarna höjs nu med 2 000 kronor till totalt 72 000 kronor.

Sedan 2007 ges ett särskilt och riktat statligt stöd som ligger utanför det gemensamma stödet till övriga studieförbund. Det handlar om utbildning av individer, föreningar, organisationer och utvalda målgrupper.

Det det årliga bidraget till Sisu Idrottsutbildarna höjs nu med 2 000 kronor till totalt 72 000 kronor.

Sedan 2007 ges ett särskilt och riktat statligt stöd som ligger utanför det gemensamma stödet till övriga studieförbund. Det handlar om utbildning av individer, föreningar, organisationer och utvalda målgrupper.