11 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Bad för alla i sommar?

Alla rörelsehindrade kan inte njuta av Örlens fina bad.

Centerns Anna-Karin Johansson kräver därför i en motion till fullmäktige att kommunen gör en badramp vid sjön och att tillgängligheten från parkeringen ner till sjön också ses över så att alla kan ta sig ner.

Alla ska oavsett funktionsförmåga ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets rättigheter skriver hon och påminner om att sommaren 2013 var en av de varmaste somrarna på länge och att kommunens bad var välbesökta.

Centerns Anna-Karin Johansson kräver därför i en motion till fullmäktige att kommunen gör en badramp vid sjön och att tillgängligheten från parkeringen ner till sjön också ses över så att alla kan ta sig ner.

Alla ska oavsett funktionsförmåga ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets rättigheter skriver hon och påminner om att sommaren 2013 var en av de varmaste somrarna på länge och att kommunens bad var välbesökta.