13 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Tibros bokslut bättre än väntat

Tibro kommuns bokslut 2013 blev bättre än de budgeterade 2,4 miljoner. Resultatet för kommunen blev 14,7 miljoner. För hela kommunkoncernen, det vill säga med bolag, blev det ett plus gentemot budget på 20,2 miljoner kronor.

– Tibro kommun ha en stabil ekonomi och de kommunala bolagen går bra, säger Tibros nya ekonomichef Ulf Jansson som är nöjd med 2013 års bokslut och den följsamhet som finns i verksamheterna.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Ett bra besked som ger oss möjligheter inför framtiden.

Någon nämnd sticker dock ut med röda siffor, barn och utbildningsnämnden. Men detta har alltså hämtas hem på andra områden.

Den största orsaken till överskottet på 14,7 miljoner är en återbetalning på cirka 10 miljoner i försäkringspengar från Afa.

De pengarna har enligt kommunalrådet Claes Jägevall (FP) använts till en gång- och cykelväg utefter Häggetorpsleden. Ett större undehållsarbete har också genomförts i Sporthallen, där golvet i B-hallen bytts.

Claes Jägevall (FP) om barn och utbildningsnämnden, som redovisar minus 1,3 miljoner:

– Skolan har jobbat på för att få ned underskottet. Det har varit en minskning på intäktssidan för vårt gymnasium där antalet elever minskat från 700 till 400 varför en anpassing har krävts.

Inom barn och utbildningsnämndens budget visar gymnasiet ett minus på 7,2 miljoner.

Men övriga delar har ett överskott vilket gör att resultatet kan landa på ”bara” minus 1,3 miljoner.

Inom nämnden visar förskolan plus 1,4 miljoner, nämnden (rektorslöner, kost) plus 2,8 miljoner, grundskolan plus 1,1 miljoner och vuxenutbildning plus på 536 000 kronor.

Claes Jägevall (FP):

– Kommunstyrelsen har tillsammans med barn och utbildningsnämnden arbetat med att få en budget i balans och det arbetet fortgår 2014.

– Tibro kommun ha en stabil ekonomi och de kommunala bolagen går bra, säger Tibros nya ekonomichef Ulf Jansson som är nöjd med 2013 års bokslut och den följsamhet som finns i verksamheterna.

Kommunalrådet Claes Jägevall (FP):

– Ett bra besked som ger oss möjligheter inför framtiden.

Någon nämnd sticker dock ut med röda siffor, barn och utbildningsnämnden. Men detta har alltså hämtas hem på andra områden.

Den största orsaken till överskottet på 14,7 miljoner är en återbetalning på cirka 10 miljoner i försäkringspengar från Afa.

De pengarna har enligt kommunalrådet Claes Jägevall (FP) använts till en gång- och cykelväg utefter Häggetorpsleden. Ett större undehållsarbete har också genomförts i Sporthallen, där golvet i B-hallen bytts.

Claes Jägevall (FP) om barn och utbildningsnämnden, som redovisar minus 1,3 miljoner:

– Skolan har jobbat på för att få ned underskottet. Det har varit en minskning på intäktssidan för vårt gymnasium där antalet elever minskat från 700 till 400 varför en anpassing har krävts.

Inom barn och utbildningsnämndens budget visar gymnasiet ett minus på 7,2 miljoner.

Men övriga delar har ett överskott vilket gör att resultatet kan landa på ”bara” minus 1,3 miljoner.

Inom nämnden visar förskolan plus 1,4 miljoner, nämnden (rektorslöner, kost) plus 2,8 miljoner, grundskolan plus 1,1 miljoner och vuxenutbildning plus på 536 000 kronor.

Claes Jägevall (FP):

– Kommunstyrelsen har tillsammans med barn och utbildningsnämnden arbetat med att få en budget i balans och det arbetet fortgår 2014.

  • Anita Enocksson

Kommunens resultat

Tibro kommuns resultat för 2013 blev 14 690 000 kronor.

Budgeten låg på plus 2,4 miljoner för 2013.

En återbetalningen från Afa- försäkringen gav tio (oväntade) miljoner.

2012 blev kommunens resultatet plus 15 775 000 kronor.

Källa: Resultaträkningen för Tibro kommun

Bolagens resultat

AB Tibrobyggen har ett resultat efter finansnetto på 2 408 000 kronor på en omsättning på 47,3 miljoner.

Tibro Energi AB visar ett resultat efter finansnetto på 5 878 000 kronor på en omsättning på 78,1 miljoner.

Tibro Energi Försäljning AB har inga anställda, ägs till 100 procent av Tibro Energi AB och hade en omsättning på 33 miljoner.

Källa: Resultaträkningen för Tibro kommuns bolag