23 mar 2014 10:30

23 jan 2015 15:40

Mögel i lägenhet

När miljöinspektörerna undersökte flera lägenheter hos skandalhyreshusen i Tibro upptäcktes mögel och hål i badrumsväggarna.

Det framgår av protokollet från tisdagens inspektion där åtta lägenheter undersöktes efter att flera klagomål anmälts till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Dålig ventilation

I en lägenhet upptäcktes mögel över burspråket vid alla fönster samt vattenläckor både vid fönster och under diskbänk.

I badrum upptäcktes hål i ytskikten på väggarna vilket ökar risken för fuktskador och mögeltillväxt. Ventilationen upplevdes som bristfällig och luften som instängd i flera rum skriver inspektörerna i sin rapport.

Bristerna bedöms vara så omfattande att fastighetsägaren nu måste kontrollera att ventilationen i samtliga fyra undersökta fastigheter följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Dessutom måste ytskikten i samtliga badrum i de fyra fastigheterna kontrolleras. Mös pekar på risken för fuktskador som kan hota människors hälsa.

Svarar inte

Skötseln vid fastigheterna har utförts av PL fastigheter, men nyligen fick hyresgäster information om att de i stället skulle vända sig till Region fastigheter vid akuta problem. Ett nytt journummer meddelades, men när SLA ringde på numret under fredagen svarade ingen.

Flera hyresgäster har vittnat om svårigheter att komma i kontakt med hyresvärdarna.

En av företrädarna för PL fastigheter är en 45-årig man som för närvarande sitter häktad. Han misstänks bland annat för brott mot hyresgäster och rättegången mot honom genomfördes i går vid Skaraborgs tingsrätt (se sidan 4).

45-åringens pappa är den som står som ägare till fastigheterna, men SLA har inte lyckats att nå honom. Även Mös och andra myndigheter har haft svårigheter att delge honom beslut.

Mannen äger även fastigheter i Mariestad och där undersöker jurister vid Hyresgästföreningen möjligheterna att begära tvångsförvaltning.

Det framgår av protokollet från tisdagens inspektion där åtta lägenheter undersöktes efter att flera klagomål anmälts till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Dålig ventilation

I en lägenhet upptäcktes mögel över burspråket vid alla fönster samt vattenläckor både vid fönster och under diskbänk.

I badrum upptäcktes hål i ytskikten på väggarna vilket ökar risken för fuktskador och mögeltillväxt. Ventilationen upplevdes som bristfällig och luften som instängd i flera rum skriver inspektörerna i sin rapport.

Bristerna bedöms vara så omfattande att fastighetsägaren nu måste kontrollera att ventilationen i samtliga fyra undersökta fastigheter följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Dessutom måste ytskikten i samtliga badrum i de fyra fastigheterna kontrolleras. Mös pekar på risken för fuktskador som kan hota människors hälsa.

Svarar inte

Skötseln vid fastigheterna har utförts av PL fastigheter, men nyligen fick hyresgäster information om att de i stället skulle vända sig till Region fastigheter vid akuta problem. Ett nytt journummer meddelades, men när SLA ringde på numret under fredagen svarade ingen.

Flera hyresgäster har vittnat om svårigheter att komma i kontakt med hyresvärdarna.

En av företrädarna för PL fastigheter är en 45-årig man som för närvarande sitter häktad. Han misstänks bland annat för brott mot hyresgäster och rättegången mot honom genomfördes i går vid Skaraborgs tingsrätt (se sidan 4).

45-åringens pappa är den som står som ägare till fastigheterna, men SLA har inte lyckats att nå honom. Även Mös och andra myndigheter har haft svårigheter att delge honom beslut.

Mannen äger även fastigheter i Mariestad och där undersöker jurister vid Hyresgästföreningen möjligheterna att begära tvångsförvaltning.